ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 768
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดรางบัวทอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 89.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหนองหลุม สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 87.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดไผ่ขาด สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 85.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปรีดาวิทย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 82.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดทุ่งคอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 60.80 ทองแดง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน