ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 761
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขากำแพง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 89.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดจำปา สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 85.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 72.20 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดทุ่งคอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 46.80 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 46.20 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนวัดบางบอน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 0 เข้าร่วม  
7 โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 - -  
8 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 - -  
9 โรงเรียนวัดรางกร่าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน