ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 740
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดหนองแจง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปรีดาวิทย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 76.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางสาม สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 76.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 75.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดหนองหลุม สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 71.50 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดหนองพันเทา สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 70.50 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดรางกร่าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดสระยายโสม สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 68 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 68 ทองแดง 10  
13 โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 60 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน