ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 374
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสระพังลาน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 85.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 84.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดทุ่งคอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 82.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดจันทราวาส สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 81.16 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดรางกร่าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 76.60 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดจำปา สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 72.16 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองสานแตร สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 - -  
9 โรงเรียนพลับพลาไชย สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน