ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 037
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทะเลบก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสระยายโสม สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสำเภาทอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดทุ่งคอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดทับกระดาน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนปรีดาวิทย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 72 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน