ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 036
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขากำแพง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดทุ่งคอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนเรศ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 78 เงิน 4  
6 โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 52 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 48 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 38 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดทับกระดาน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 38 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนวัดบางบอน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 36 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน