ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 352
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดย่านซื่อ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนวัดดอนมะนาว สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 80.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 80.33 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดสระยายโสม สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 80.33 ทอง 5  
8 โรงเรียนวัดยางยี่แส สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดทับกระดาน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 73.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองสานแตร สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 - -  
11 โรงเรียนวัดดอนสงวน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 - -  
12 โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน