ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 310
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดจำปา สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดทุ่งคอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนเรศ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองสานแตร สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 85 ทอง 4  
7 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 85 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 75 เงิน 8  
10 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน