ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 030
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดนันทวัน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางสาม สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปรีดาวิทย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนพลับพลาไชย สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดทุ่งคอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านทะเลบก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดทับกระดาน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 73 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน