ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 026
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองสานแตร สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดจันทราวาส สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนปรีดาวิทย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 75 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน