ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 022
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดนันทวัน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 91.65 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพานิชชีวอุปถัมภ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 89.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดทุ่งเข็น สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 88.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 88.14 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 85.81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดงกะเชา สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 83.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนเรศ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 83.14 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน