ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 020
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสระยายโสม สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปรีดาวิทย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหัววัง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 74 เงิน 6  
8 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 74 เงิน 6  
9 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 74 เงิน 6  
10 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 74 เงิน 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน