ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 019
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดจันทราวาส สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสระด่าน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดพรสวรรค์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดทุ่งคอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 80 ทอง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน