ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 184
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดทุ่งคอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 54.09 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดจำปา สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 29.89 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 25.03 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 24.69 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 23.61 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 20.12 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 20.07 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดทับกระดาน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 19.83 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 17.23 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดคณฑี สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 15.75 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านดงกะเชา สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 13.20 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 11.09 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน