ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 134
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดทับกระดาน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดพรสวรรค์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนเรศ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 68 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 62 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 48 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดบางสะแก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 48 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนวัดรางกร่าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 46 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 44 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 44 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนบ้านเขากำแพง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 44 เข้าร่วม 12  
15 โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน