ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 132
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดรางบัวทอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดชีธาราม สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 58 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 56 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนปรีดาวิทย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 50 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 50 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 50 เข้าร่วม 6  
9 โรงเรียนบ้านหัวทำนบ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 40 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 34 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดสระยายโสม สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 32 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 26 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน