ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 102
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดโภคาราม สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนปรีดาวิทย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดทุ่งคอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านทะเลบก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดพรสวรรค์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 50 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน