ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 001
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดย่านซื่อ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบัวขาว สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 80.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 74.40 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดคลองตัน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 66 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดชีธาราม สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 66 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 66 ทองแดง 5  
8 โรงเรียนวัดยางยี่แส สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน