ปฏิทินการแข่งขันระดับภาค
> รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ =>
>> ตรวจสอบรายชื่อ/แก้ไข =>
>> ปิดการลงทะเบียนนักเรียน/ครู =>
>> จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ =>
>> ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ =>
>> พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน =>
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค => ก่อน 20 พ.ย. 2559
>>ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 21-23 พ.ย. 2559
>>แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค => 24-30 พ.ย. 2559
>>ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 1-4 ธ.ค. 2559
>>พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค => 8-14 ธ.ค. 2559
>>การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดจันทบุรี => 16-18 ธ.ค. 2559
 
วันอาทิตย์ ที่ 21 สิงหาคม 2559 เวลา 11:25 น.