หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สุพรรณบุรี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 46 42 91.3% 0 0% 4 8.7% 0 0% 46
2 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 26 19 73.08% 4 15.38% 2 7.69% 1 3.85% 26
3 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 22 16 72.73% 3 13.64% 1 4.55% 2 9.09% 22
4 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 12 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 12
5 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 13 9 69.23% 3 23.08% 0 0% 1 7.69% 13
6 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 15 8 53.33% 3 20% 1 6.67% 3 20% 15
7 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
8 โรงเรียนวัดสระประทุม 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
9 โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
10 โรงเรียนวัดคูบัว 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
11 โรงเรียนวัดวรจันทร์ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
12 โรงเรียนกฤษณา 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
13 โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 8 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
14 โรงเรียนวัดลาดตาล 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
15 โรงเรียนวัดวังกุ่ม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
16 โรงเรียนวัดเสาธง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
17 โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
18 โรงเรียนวัดช่องลม 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
19 โรงเรียนวัดสุขเกษม 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
20 โรงเรียนวัดวังพระนอน 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
21 โรงเรียนวัดเขาดิน 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
22 โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
23 โรงเรียนวัดคลองโมง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
24 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
25 โรงเรียนวัดพระธาตุ 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
26 โรงเรียนศุภลักษณ์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
27 โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี 13 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
28 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
29 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
30 โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
31 โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม 9 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
32 โรงเรียนวัดอุทุมพราราม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
33 โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
34 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
35 โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร 12 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
36 โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
37 โรงเรียนวัดสาลี 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
38 โรงเรียนวัดโบสถ์ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
39 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
40 โรงเรียนวัดเสาธงทอง (บางปลาม้า) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
41 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
42 โรงเรียนบางปลาม้า 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
43 โรงเรียนบ้านหนองขาม 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
44 โรงเรียนคี่ตี้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
45 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
46 โรงเรียนบางแม่หม้าย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
47 โรงเรียนบ้านคลองชะอม 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
48 โรงเรียนบ้านคลองชะโด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
49 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
50 โรงเรียนวัดตะลุ่ม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
51 โรงเรียนวัดบรรไดทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
52 โรงเรียนวัดบางเลน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
53 โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
54 โรงเรียนวัดพังม่วง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
55 โรงเรียนวัดยาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
56 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
57 โรงเรียนวัดลาดกระจับ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
58 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
59 โรงเรียนวัดสัปรสเทศ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
60 โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
61 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
62 โรงเรียนวัดองครักษ์ 6 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
63 โรงเรียนวัดสกุณปักษี 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
64 โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
65 โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
66 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
67 โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
68 โรงเรียนบ้านรางทอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
69 โรงเรียนวัดดอนกลาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
70 โรงเรียนวัดตปะโยคาราม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
71 โรงเรียนวัดสามทอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
72 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (เมือง สพ.) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
73 โรงเรียนวัดแก้ว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
74 โรงเรียนวัดจำปี 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
75 โรงเรียนวัดปู่เจ้า 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
76 โรงเรียนวัดบึงคา 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
77 โรงเรียนบ้านหนองบอน 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
78 โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
79 โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
80 โรงเรียนวัดดอนขาด 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
81 โรงเรียนวัดดารา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
82 โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันออก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
83 โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
84 โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
85 โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กมลทิพย์ พุทธจำ 091 8801297 E-mail putajum_tip@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]