สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 154
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังรี สพป. สระแก้ว เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านใหม่ศรีจำปาทอง สพป. สระแก้ว เขต 2 87 ทอง 4
5 สำเร็จวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 77 เงิน 5
6 บ้านจัดสรรสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต 2 75 เงิน 6
7 บ้านโคกทหาร สพป. สระแก้ว เขต 2 72 เงิน 7
8 วัดหนองม่วง สพป. สระแก้ว เขต 2 70 เงิน 8
9 บ้านแก้วเพชรพลอย สพป. สระแก้ว เขต 2 68 ทองแดง 9
10 บ้านหนองใหญ่ สพป. สระแก้ว เขต 2 67 ทองแดง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 155
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านใหม่ศรีจำปาทอง สพป. สระแก้ว เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 พวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านจัดสรรสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต 2 89 ทอง 4
5 เพียงหลวง 17 (บ้านแส์ง) สพป. สระแก้ว เขต 2 85 ทอง 5
6 ร่มเกล้า สพป. สระแก้ว เขต 2 83 ทอง 6
7 บ้านนางามมิตรภาพที่ 131 สพป. สระแก้ว เขต 2 82 ทอง 7
8 บ้านหนองแวง สพป. สระแก้ว เขต 2 80 ทอง 8
9 บ้านหนองหอย สพป. สระแก้ว เขต 2 78 เงิน 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 156
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขาพรมสุวรรณ สพป. สระแก้ว เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนางามมิตรภาพที่ 131 สพป. สระแก้ว เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลบ้านกิโลสอง สพป. สระแก้ว เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลชนะชัยศรี สพป. สระแก้ว เขต 2 85 ทอง 4
5 ร่มเกล้า สพป. สระแก้ว เขต 2 80 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 781
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อพป.คลองน้ำใส สพป. สระแก้ว เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 081
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเหล่าอ้อย สพป. สระแก้ว เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกเพร็ก สพป. สระแก้ว เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 276
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแข้ สพป. สระแก้ว เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 284
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกเพร็ก สพป. สระแก้ว เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 275
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 705
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 287
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านรัตนะ สพป. สระแก้ว เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 เพียงหลวง 17 (บ้านแส์ง) สพป. สระแก้ว เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 277
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแข้ สพป. สระแก้ว เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ สพป. สระแก้ว เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเนินสะอาด สพป. สระแก้ว เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 704
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 084
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังรี สพป. สระแก้ว เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทัพเซียม สพป. สระแก้ว เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกเพร็ก สพป. สระแก้ว เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 281
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนางามมิตรภาพที่ 131 สพป. สระแก้ว เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 080
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองวัว สพป. สระแก้ว เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 282
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 348
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าเกวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 739
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 738
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแข้ สพป. สระแก้ว เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเนินสะอาด สพป. สระแก้ว เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองแสง สพป. สระแก้ว เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีตาพระยา สพป. สระแก้ว เขต 2 89 ทอง 4
5 บ้านบ่อนางชิง สพป. สระแก้ว เขต 2 79 เงิน 5
6 บ้านตุ่น สพป. สระแก้ว เขต 2 78 เงิน 6
7 บ้านละลมติม สพป. สระแก้ว เขต 2 77 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 143
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองเรือ สพป. สระแก้ว เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ร่มเกล้า สพป. สระแก้ว เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเหล่าอ้อย สพป. สระแก้ว เขต 2 78 เงิน 4
5 บ้านโคกเพร็ก สพป. สระแก้ว เขต 2 72 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 141
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหนองติม สพป. สระแก้ว เขต 2 91.33 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) สพป. สระแก้ว เขต 2 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองเม็ก สพป. สระแก้ว เขต 2 85.33 ทอง 4
5 เพียงหลวง 17 (บ้านแส์ง) สพป. สระแก้ว เขต 2 83.33 ทอง 5
6 ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร สพป. สระแก้ว เขต 2 82.66 ทอง 6
7 บ้านหนองเรือ สพป. สระแก้ว เขต 2 82.33 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 142
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองเรือ สพป. สระแก้ว เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร สพป. สระแก้ว เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) สพป. สระแก้ว เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร สพป. สระแก้ว เขต 2 85 ทอง 4
5 บ้านกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 80 ทอง 5
6 สำเร็จวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 78 เงิน 6
7 ร่มเกล้า สพป. สระแก้ว เขต 2 77 เงิน 7
8 บ้านโคกสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต 2 75 เงิน 8
9 สระปทุม สพป. สระแก้ว เขต 2 73 เงิน 9
10 บ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 72 เงิน 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 149
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลชนะชัยศรี สพป. สระแก้ว เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทัพเซียม สพป. สระแก้ว เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 353
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ร่มเกล้า สพป. สระแก้ว เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขาพรมสุวรรณ สพป. สระแก้ว เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกสูง สพป. สระแก้ว เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เพชรรัตนราชสุดา สพป. สระแก้ว เขต 2 87 ทอง 4
5 บ้านท่าเกวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 86 ทอง 5
6 อพป.คลองน้ำใส สพป. สระแก้ว เขต 2 85 ทอง 6
7 บ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต 2 78 เงิน 7
8 บ้านหนองบัว สพป. สระแก้ว เขต 2 77 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 325
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร สพป. สระแก้ว เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 732
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ สพป. สระแก้ว เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขาจาน สพป. สระแก้ว เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขาพรมสุวรรณ สพป. สระแก้ว เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกเพร็ก สพป. สระแก้ว เขต 2 85 ทอง 4
5 บ้านโคกสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต 2 83 ทอง 5
6 บ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต 2 82 ทอง 6
7 ร่มเกล้า สพป. สระแก้ว เขต 2 81 ทอง 7
8 บ้านหนองบัว สพป. สระแก้ว เขต 2 70 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 326
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลชนะชัยศรี สพป. สระแก้ว เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 374
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขาพรมสุวรรณ สพป. สระแก้ว เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาลชนะชัยศรี สพป. สระแก้ว เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังยาว สพป. สระแก้ว เขต 2 87 ทอง 4
5 สระปทุม สพป. สระแก้ว เขต 2 86 ทอง 5
6 บ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 85 ทอง 6
7 บ้านโคกสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต 2 84 ทอง 7
8 บ้านบ่อนางชิง สพป. สระแก้ว เขต 2 79 เงิน 8
9 ร่มเกล้า สพป. สระแก้ว เขต 2 78 เงิน 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 317
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลชนะชัยศรี สพป. สระแก้ว เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 371
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขาพรมสุวรรณ สพป. สระแก้ว เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกสูง สพป. สระแก้ว เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สระปทุม สพป. สระแก้ว เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังยาว สพป. สระแก้ว เขต 2 87 ทอง 4
5 บ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต 2 86 ทอง 5
6 บ้านหนองสังข์ สพป. สระแก้ว เขต 2 85 ทอง 6
7 บ้านท่าเกวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 84 ทอง 7
8 บ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 79 เงิน 8
9 ร่มเกล้า สพป. สระแก้ว เขต 2 79 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน