สรุปเหรียญรางวัล สพป. สระแก้ว เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 34 11 7 3 52
2 บ้านท่าเกวียน 27 15 3 1 45
3 พวงคราม 23 7 0 1 30
4 อพป.คลองน้ำใส 19 8 2 3 29
5 บ้านเขาพรมสุวรรณ 18 5 3 1 26
6 บ้านหนองผักแว่น 17 5 0 3 22
7 ชุมชนบ้านแซร์ออ 16 2 1 3 19
8 บ้านหนองบัว 15 4 2 1 21
9 ร่มเกล้า 14 14 6 2 34
10 สำเร็จวิทยา 14 5 2 1 21
11 เทศบาลชนะชัยศรี 14 5 1 2 20
12 วัดหนองติม 14 4 0 0 18
13 บ้านโคกสามัคคี 13 5 3 1 21
14 บ้านกะสัง 13 4 2 2 19
15 อนุบาลศรีอรัญโญทัย 12 4 0 0 16
16 บ้านโคกสูง 12 3 4 3 19
17 บ้านโคกเพร็ก 11 3 4 2 18
18 บ้านใหม่ศรีจำปาทอง 11 0 0 0 11
19 สระปทุม 10 6 5 3 21
20 บ้านหนองเรือ 10 5 3 1 18
21 เพชรรัตนราชสุดา 10 4 0 1 14
22 บ้านหันทราย 10 4 0 0 14
23 บ้านโคกไพล 10 1 2 0 13
24 ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 10 1 0 0 11
25 บ้านกุดเวียน 10 0 2 0 12
26 บ้านนางามมิตรภาพที่ 131 9 5 1 2 15
27 บ้านรัตนะ 9 4 4 1 17
28 บ้านเขาจาน 9 3 3 1 15
29 เทศบาลบ้านกิโลสอง 9 3 2 3 14
30 ชุมชนบ้านหนองแวง 8 3 1 1 12
31 บ้านห้วยชัน 7 4 3 2 14
32 บ้านหนองปรือ 7 3 1 1 11
33 บ้านละลมติม 7 2 0 1 9
34 บ้านโนนผาสุก 7 0 0 0 7
35 บ้านบุกะสัง 6 8 1 1 15
36 ประชาเกษตรพัฒนา 6 4 1 0 11
37 บ้านโนนหมากมุ่น 6 2 1 0 9
38 บ้านหนองแอก 6 1 2 0 9
39 บ้านเหล่าอ้อย 5 4 3 3 12
40 วัดพุทธิสาร 5 2 1 0 8
41 บ้านหนองเสม็ด 5 2 1 0 8
42 บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา 5 2 0 1 7
43 บ้านท่าข้าม 5 2 0 0 7
44 บ้านกุดหิน 5 1 3 1 9
45 บีกริม 5 1 0 1 6
46 บ้านไทยสามัคคี 5 0 1 1 6
47 บ้านหนองสังข์ 5 0 1 0 6
48 ประเสริฐ - น้อย รุจิรวงศ์ 1 5 0 0 0 5
49 บ้านวังยาว 4 6 0 0 10
50 อนุบาลวัฒนานคร 4 0 1 0 5
51 บ้านหนองแข้ 4 0 0 0 4
52 อนุบาลตาพระยา 3 6 1 1 10
53 บ้านบ่อนางชิง 3 6 1 0 10
54 บ้านหนองแวง 3 5 0 0 8
55 บ้านทับใหม่ 3 4 2 1 9
56 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ 3 4 0 1 7
57 บ้านจัดสรรสามัคคี 3 4 0 0 7
58 พรพงษ์กุล 3 3 1 1 7
59 บ้านหนองแสง 3 2 2 1 7
60 บ้านตุ่น 3 2 2 0 7
61 บ้านตะโก 3 2 1 0 6
62 ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 3 2 1 0 6
63 บ้านซับนกแก้ว 3 2 1 0 6
64 บ้านโคกทหาร 3 2 1 0 6
65 ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 3 2 1 0 6
66 ศรีตาพระยา 3 1 2 0 6
67 กรุงไทย 3 1 1 0 5
68 บ้านคลองมะนาว 3 1 1 0 5
69 ช่องกุ่มวิทยา 3 1 0 1 4
70 บ้านทัพเซียม 3 1 0 0 4
71 บ้านมะกอก 3 1 0 0 4
72 บ้านหนองเม็ก 3 0 1 0 4
73 บ้านภักดีแผ่นดิน 3 0 0 0 3
74 บ้านวังรี 2 4 2 2 8
75 คลองยางนุสรณ์ 2 2 0 1 4
76 บ้านคลองหว้า 2 2 0 1 4
77 บ้านไทยสามารถ 2 2 0 0 4
78 บ้านโคคลาน 2 2 0 0 4
79 อนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร 2 2 0 0 4
80 บ้านใหม่ไทยพัฒนา 2 1 3 0 6
81 เพียงหลวง 17 (บ้านแส์ง) 2 1 2 0 5
82 บ้านแก้วเพชรพลอย 2 1 1 0 4
83 บ้านเนินสะอาด 2 1 0 0 3
84 บ้านด่าน 2 1 0 0 3
85 บ้านเนินผาสุก 2 0 2 0 4
86 กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร 2 0 2 0 4
87 เมืองไผ่ 2 0 0 0 2
88 บ้านแสนสุข 2 0 0 0 2
89 บ้านสี่แยก 2 0 0 0 2
90 บ้านโนน 1 5 0 1 6
91 วัดหนองม่วง 1 3 2 0 6
92 วัดสารคุณสโมสร 1 3 0 1 4
93 บ้านหนองบัวสันติสุข 1 2 2 0 5
94 บ้านหนองตะเคียนบอน 1 2 1 1 4
95 บ้านพร้าว 1 2 1 0 4
96 บ้านโคกแจง 1 2 0 1 3
97 บ้านบ่้อหลวง 1 2 0 0 3
98 สหัสหงษ์มหาคุณ 1 2 0 0 3
99 บ้านซับใหญ่ 1 1 2 1 4
100 สมาคมไลอ้อน (อ่างศิลา) 1 1 0 0 2
101 บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 1 1 0 0 2
102 บ้านฟากห้วย 1 1 0 0 2
103 บ้านหนองผักบุ้ง 1 0 1 0 2
104 บ้านโคกปราสาท 1 0 0 0 1
105 บ้านกุดม่วง 1 0 0 0 1
106 บ้านหนองจาน 1 0 0 0 1
107 บ้านหนองหมู 1 0 0 0 1
108 นิคมสงเคราะห์ 2 0 3 0 0 3
109 บ้านหนองยาง 0 2 2 0 4
110 บ้านท่าช้าง 0 2 1 0 3
111 บ้านหนองน้ำใส 0 2 0 0 2
112 บ้านทดน้อย 0 1 1 0 2
113 บ้านหนองหอย 0 1 0 1 1
114 ตชด.บ้านเขาสารภี 0 1 0 0 1
115 ทับทิมสยาม 03 0 1 0 0 1
116 บ้านหนองหมูน้อย 0 1 0 0 1
117 บ้านเจริญสุข 0 1 0 0 1
118 บ้านโคก 0 1 0 0 1
119 บ้านโคกสะแบง 0 1 0 0 1
120 บ้านโป่งคอม 0 1 0 0 1
121 อนุบรรพต 0 1 0 0 1
122 บ้านหนองใหญ่ 0 0 3 0 3
123 วัดห้วยเดื่อ 0 0 2 1 2
รวม 641 304 132 71 1,148