สรุปเหรียญรางวัล สพป. สระแก้ว เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 36 11 7 3 54
2 บ้านท่าเกวียน 27 15 3 1 45
3 พวงคราม 23 7 0 1 30
4 บ้านบุกะสัง 22 8 1 1 31
5 อพป.คลองน้ำใส 19 8 2 3 29
6 บ้านเขาพรมสุวรรณ 19 5 3 1 27
7 บ้านหนองผักแว่น 17 5 0 3 22
8 บ้านโคกเพร็ก 16 3 4 2 23
9 ชุมชนบ้านแซร์ออ 16 2 2 3 20
10 บ้านหนองบัว 15 4 2 1 21
11 วัดหนองติม 15 4 1 0 20
12 ร่มเกล้า 14 14 6 2 34
13 สำเร็จวิทยา 14 5 2 1 21
14 เทศบาลชนะชัยศรี 14 5 1 2 20
15 บ้านรัตนะ 13 5 6 1 24
16 บ้านโคกสามัคคี 13 5 3 1 21
17 บ้านกะสัง 13 4 2 2 19
18 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ 13 4 0 1 17
19 บ้านโคกสูง 13 3 4 3 20
20 บ้านหนองเรือ 12 5 3 1 20
21 อนุบาลศรีอรัญโญทัย 12 4 0 0 16
22 บ้านใหม่ศรีจำปาทอง 11 0 0 0 11
23 สระปทุม 10 6 5 3 21
24 บ้านนางามมิตรภาพที่ 131 10 5 1 2 16
25 ประชาเกษตรพัฒนา 10 4 1 0 15
26 เพชรรัตนราชสุดา 10 4 0 1 14
27 บ้านหันทราย 10 4 0 0 14
28 บ้านโคกไพล 10 1 2 0 13
29 ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 10 1 0 0 11
30 บ้านกุดเวียน 10 0 2 0 12
31 บ้านเขาจาน 9 3 3 1 15
32 เทศบาลบ้านกิโลสอง 9 3 2 3 14
33 ชุมชนบ้านหนองแวง 8 3 1 1 12
34 บ้านเหล่าอ้อย 7 5 4 3 16
35 บ้านห้วยชัน 7 4 3 2 14
36 บ้านหนองปรือ 7 3 1 1 11
37 บ้านละลมติม 7 2 0 1 9
38 กรุงไทย 7 1 1 0 9
39 บ้านไทยสามัคคี 7 0 3 1 10
40 บ้านโนนผาสุก 7 0 0 0 7
41 อนุบาลตาพระยา 6 8 1 1 15
42 เพียงหลวง 17 (บ้านแส์ง) 6 4 3 0 13
43 บ้านโนนหมากมุ่น 6 2 1 0 9
44 บ้านหนองแอก 6 1 2 0 9
45 บ้านทัพเซียม 6 1 1 0 8
46 บ้านหนองแข้ 6 0 0 0 6
47 บ้านวังยาว 5 6 0 0 11
48 วัดพุทธิสาร 5 2 1 0 8
49 บ้านหนองเสม็ด 5 2 1 0 8
50 บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา 5 2 0 1 7
51 บ้านท่าข้าม 5 2 0 0 7
52 บ้านกุดหิน 5 1 3 1 9
53 บีกริม 5 1 0 1 6
54 บ้านหนองสังข์ 5 0 1 0 6
55 ประเสริฐ - น้อย รุจิรวงศ์ 1 5 0 0 0 5
56 บ้านหนองแวง 4 5 0 0 9
57 บ้านวังรี 4 4 3 2 11
58 คลองยางนุสรณ์ 4 2 0 1 6
59 อนุบาลวัฒนานคร 4 0 1 0 5
60 บ้านบ่อนางชิง 3 6 1 0 10
61 บ้านทับใหม่ 3 4 2 1 9
62 บ้านจัดสรรสามัคคี 3 4 0 0 7
63 บ้านตุ่น 3 3 2 0 8
64 พรพงษ์กุล 3 3 1 1 7
65 บ้านซับนกแก้ว 3 3 1 0 7
66 บ้านคลองหว้า 3 3 0 1 6
67 บ้านหนองแสง 3 2 2 1 7
68 บ้านตะโก 3 2 1 0 6
69 ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 3 2 1 0 6
70 บ้านโคกทหาร 3 2 1 0 6
71 ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 3 2 1 0 6
72 บ้านมะกอก 3 2 0 0 5
73 ศรีตาพระยา 3 1 2 0 6
74 บ้านคลองมะนาว 3 1 1 0 5
75 ช่องกุ่มวิทยา 3 1 0 1 4
76 บ้านเนินสะอาด 3 1 0 0 4
77 บ้านเนินผาสุก 3 0 2 0 5
78 บ้านหนองเม็ก 3 0 1 0 4
79 บ้านภักดีแผ่นดิน 3 0 0 0 3
80 บ้านโคกปราสาท 3 0 0 0 3
81 บ้านโคกแจง 2 2 0 1 4
82 บ้านไทยสามารถ 2 2 0 0 4
83 บ้านโคคลาน 2 2 0 0 4
84 อนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร 2 2 0 0 4
85 บ้านใหม่ไทยพัฒนา 2 1 3 0 6
86 บ้านแก้วเพชรพลอย 2 1 1 0 4
87 บ้านด่าน 2 1 0 0 3
88 กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร 2 0 2 0 4
89 บ้านคลองวัว 2 0 0 0 2
90 เมืองไผ่ 2 0 0 0 2
91 บ้านแสนสุข 2 0 0 0 2
92 บ้านหนองจาน 2 0 0 0 2
93 บ้านสี่แยก 2 0 0 0 2
94 บ้านโนน 1 5 0 1 6
95 บ้านโคก 1 4 1 0 6
96 วัดหนองม่วง 1 3 2 0 6
97 วัดสารคุณสโมสร 1 3 0 1 4
98 บ้านหนองบัวสันติสุข 1 2 2 0 5
99 บ้านหนองตะเคียนบอน 1 2 1 1 4
100 บ้านพร้าว 1 2 1 0 4
101 บ้านบ่้อหลวง 1 2 0 0 3
102 สหัสหงษ์มหาคุณ 1 2 0 0 3
103 บ้านซับใหญ่ 1 1 2 1 4
104 ทับทิมสยาม 03 1 1 0 0 2
105 สมาคมไลอ้อน (อ่างศิลา) 1 1 0 0 2
106 บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 1 1 0 0 2
107 บ้านฟากห้วย 1 1 0 0 2
108 บ้านหนองใหญ่ 1 0 3 0 4
109 บ้านหนองผักบุ้ง 1 0 1 0 2
110 บ้านทดเจริญ 1 0 0 0 1
111 บ้านกุดม่วง 1 0 0 0 1
112 บ้านหนองหมู 1 0 0 0 1
113 นิคมสงเคราะห์ 2 0 3 0 0 3
114 บ้านหนองยาง 0 2 2 0 4
115 บ้านท่าช้าง 0 2 1 0 3
116 บ้านหนองน้ำใส 0 2 0 0 2
117 บ้านทดน้อย 0 1 1 0 2
118 บ้านหนองหอย 0 1 0 1 1
119 ตชด.บ้านเขาสารภี 0 1 0 0 1
120 บ้านหนองหมูน้อย 0 1 0 0 1
121 บ้านเจริญสุข 0 1 0 0 1
122 บ้านโคกสะแบง 0 1 0 0 1
123 บ้านโป่งคอม 0 1 0 0 1
124 อนุบรรพต 0 1 0 0 1
125 วัดห้วยเดื่อ 0 0 2 1 2
รวม 727 318 143 71 1,188