หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกรุงไทย 9 19 15
2 003 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ 0 0 0
3 004 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร 4 13 7
4 005 โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ 7 21 13
5 009 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 13 36 19
6 007 โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 23 43 29
7 008 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 6 12 7
8 010 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 11 32 17
9 006 โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา 5 16 7
10 013 โรงเรียนทับทิมสยาม 03 2 6 4
11 018 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 3 12 6
12 112 โรงเรียนบีกริม 7 20 14
13 019 โรงเรียนบ้านกะสัง 21 73 39
14 021 โรงเรียนบ้านกุดม่วง 1 3 2
15 023 โรงเรียนบ้านกุดหิน 10 42 17
16 022 โรงเรียนบ้านกุดเวียน 13 39 15
17 020 โรงเรียนบ้านกุดแต้ 0 0 0
18 028 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 5 8 5
19 029 โรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์ 0 0 0
20 030 โรงเรียนบ้านคลองวัว 2 2 2
21 031 โรงเรียนบ้านคลองหว้า 7 22 12
22 042 โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี 7 14 10
23 045 โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว 7 18 10
24 046 โรงเรียนบ้านซับใหญ่ 5 14 8
25 047 โรงเรียนบ้านด่าน 3 5 4
26 048 โรงเรียนบ้านตะโก 6 11 8
27 049 โรงเรียนบ้านตุ่น 8 30 14
28 051 โรงเรียนบ้านทดน้อย 2 2 2
29 052 โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 2 4 3
30 050 โรงเรียนบ้านทดเจริญ 1 27 7
31 053 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 10 21 13
32 054 โรงเรียนบ้านทัพเซียม 8 33 12
33 055 โรงเรียนบ้านทัพไทย 0 0 0
34 057 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 7 16 11
35 058 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 3 6 4
36 056 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 46 115 81
37 061 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 18 48 31
38 070 โรงเรียนบ้านบุกะสัง 32 58 43
39 068 โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง 10 33 15
40 069 โรงเรียนบ้านบ่้อหลวง 3 3 3
41 072 โรงเรียนบ้านพร้าว 4 8 4
42 073 โรงเรียนบ้านฟากห้วย 2 6 4
43 074 โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน 3 7 5
44 075 โรงเรียนบ้านมะกอก 5 13 8
45 076 โรงเรียนบ้านรัตนะ 25 64 41
46 077 โรงเรียนบ้านละลมติม 10 37 15
47 078 โรงเรียนบ้านวังยาว 11 20 16
48 079 โรงเรียนบ้านวังรี 13 23 17
49 080 โรงเรียนบ้านสี่แยก 2 6 4
50 084 โรงเรียนบ้านหนองจาน 2 8 4
51 085 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน 5 9 8
52 086 โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 2 11 3
53 088 โรงเรียนบ้านหนองบัว 23 59 41
54 087 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุข 5 12 8
55 089 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 12 24 20
56 090 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 2 5 2
57 091 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 25 44 34
58 092 โรงเรียนบ้านหนองมั่ง 0 0 0
59 094 โรงเรียนบ้านหนองยาง 4 11 7
60 097 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 6 13 9
61 101 โรงเรียนบ้านหนองหมู 1 2 1
62 100 โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย 1 3 2
63 102 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 0 0 0
64 103 โรงเรียนบ้านหนองหอย 2 2 2
65 093 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 4 19 8
66 095 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 21 56 34
67 098 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 8 21 14
68 083 โรงเรียนบ้านหนองแข้ 6 21 9
69 096 โรงเรียนบ้านหนองแวง 9 33 11
70 099 โรงเรียนบ้านหนองแสง 8 28 9
71 105 โรงเรียนบ้านหนองแอก 9 21 15
72 104 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 4 9 7
73 107 โรงเรียนบ้านหันทราย 15 47 29
74 106 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 16 38 26
75 025 โรงเรียนบ้านเขาจาน 16 38 24
76 026 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 0 0 0
77 027 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 29 50 39
78 043 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 1 2 2
79 063 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 5 14 9
80 064 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 4 26 8
81 108 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 19 54 26
82 024 โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย 4 7 4
83 082 โรงเรียนบ้านแสนสุข 2 5 4
84 040 โรงเรียนบ้านโคก 6 11 9
85 033 โรงเรียนบ้านโคกทหาร 6 15 8
86 034 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 3 7 5
87 037 โรงเรียนบ้านโคกสะแบง 1 2 2
88 038 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 22 49 31
89 039 โรงเรียนบ้านโคกสูง 24 56 29
90 035 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 25 79 37
91 032 โรงเรียนบ้านโคกแจง 5 12 7
92 036 โรงเรียนบ้านโคกไพล 13 39 23
93 041 โรงเรียนบ้านโคคลาน 4 16 6
94 067 โรงเรียนบ้านโนน 7 22 11
95 065 โรงเรียนบ้านโนนผาสุก 7 22 14
96 066 โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 9 16 11
97 071 โรงเรียนบ้านโป่งคอม 1 3 2
98 109 โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา 8 19 15
99 111 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 11 38 19
100 110 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 6 14 7
101 059 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 11 18 13
102 060 โรงเรียนบ้านไทยสามารถ 4 11 8
103 114 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 15 43 21
104 115 โรงเรียนประเสริฐ - น้อย รุจิรวงศ์ 1 5 11 9
105 121 โรงเรียนร่มเกล้า 37 74 53
106 122 โรงเรียนวัดพุทธิสาร 8 25 12
107 123 โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร 5 10 7
108 124 โรงเรียนวัดหนองติม 20 50 29
109 125 โรงเรียนวัดหนองม่วง 6 12 8
110 126 โรงเรียนวัดห้วยเดื่อ 3 5 4
111 128 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ 18 34 26
112 129 โรงเรียนสมาคมไลอ้อน (อ่างศิลา) 2 2 2
113 130 โรงเรียนสระปทุม 25 46 33
114 131 โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ 3 9 6
115 133 โรงเรียนอนุบรรพต 1 6 3
116 134 โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 16 48 24
117 135 โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร 4 8 4
118 136 โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร 5 22 9
119 137 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 57 166 97
120 138 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 17 69 29
121 139 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 32 107 46
122 119 โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 16 103 32
123 081 โรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านแส์ง) 13 32 20
124 120 โรงเรียนเมืองไผ่ 2 5 3
125 016 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 6 18 10
126 011 โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ 0 0 0
127 116 โรงเรียนพรพงษ์กุล 8 18 10
128 118 โรงเรียนพวงคราม 31 73 47
129 127 โรงเรียนศรีตาพระยา 6 21 6
130 132 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 22 45 28
131 017 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1 0 0 0
132 062 โรงเรียนบ้านนางาม 0 0 0
133 014 โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 23 72 36
134 001 โรงเรียน ตชด.ประชารัฐบำรุง 0 0 0
135 012 โรงเรียนตชด.บ้านเขาสารภี 1 2 1
136 015 โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 17 26 20
รวม 1269 3364 1934
5298

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางวันเพ็ญ อรัญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โทร 08 9693 3635
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]