หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สระแก้ว เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 57 36 63.16% 11 19.3% 7 12.28% 3 5.26% 57
2 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 46 27 58.7% 15 32.61% 3 6.52% 1 2.17% 46
3 โรงเรียนพวงคราม 31 23 74.19% 7 22.58% 0 0% 1 3.23% 31
4 โรงเรียนบ้านบุกะสัง 32 22 68.75% 8 25% 1 3.13% 1 3.13% 32
5 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 32 19 59.38% 8 25% 2 6.25% 3 9.38% 32
6 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 29 19 67.86% 5 17.86% 3 10.71% 1 3.57% 28
7 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 25 17 68% 5 20% 0 0% 3 12% 25
8 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 25 16 64% 3 12% 4 16% 2 8% 25
9 โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 23 16 69.57% 2 8.7% 2 8.7% 3 13.04% 23
10 โรงเรียนบ้านหนองบัว 23 15 68.18% 4 18.18% 2 9.09% 1 4.55% 22
11 โรงเรียนวัดหนองติม 20 15 75% 4 20% 1 5% 0 0% 20
12 โรงเรียนร่มเกล้า 37 14 38.89% 14 38.89% 6 16.67% 2 5.56% 36
13 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 22 14 63.64% 5 22.73% 2 9.09% 1 4.55% 22
14 โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 23 14 63.64% 5 22.73% 1 4.55% 2 9.09% 22
15 โรงเรียนบ้านรัตนะ 25 13 52% 5 20% 6 24% 1 4% 25
16 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 22 13 59.09% 5 22.73% 3 13.64% 1 4.55% 22
17 โรงเรียนบ้านกะสัง 21 13 61.9% 4 19.05% 2 9.52% 2 9.52% 21
18 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ 18 13 72.22% 4 22.22% 0 0% 1 5.56% 18
19 โรงเรียนบ้านโคกสูง 24 13 56.52% 3 13.04% 4 17.39% 3 13.04% 23
20 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 21 12 57.14% 5 23.81% 3 14.29% 1 4.76% 21
21 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 17 12 75% 4 25% 0 0% 0 0% 16
22 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
23 โรงเรียนสระปทุม 25 10 41.67% 6 25% 5 20.83% 3 12.5% 24
24 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 18 10 55.56% 5 27.78% 1 5.56% 2 11.11% 18
25 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 15 10 66.67% 4 26.67% 1 6.67% 0 0% 15
26 โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 16 10 66.67% 4 26.67% 0 0% 1 6.67% 15
27 โรงเรียนบ้านหันทราย 15 10 71.43% 4 28.57% 0 0% 0 0% 14
28 โรงเรียนบ้านโคกไพล 13 10 76.92% 1 7.69% 2 15.38% 0 0% 13
29 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
30 โรงเรียนบ้านกุดเวียน 13 10 83.33% 0 0% 2 16.67% 0 0% 12
31 โรงเรียนบ้านเขาจาน 16 9 56.25% 3 18.75% 3 18.75% 1 6.25% 16
32 โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 17 9 52.94% 3 17.65% 2 11.76% 3 17.65% 17
33 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 13 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
34 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 19 7 36.84% 5 26.32% 4 21.05% 3 15.79% 19
35 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 16 7 43.75% 4 25% 3 18.75% 2 12.5% 16
36 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 12 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
37 โรงเรียนบ้านละลมติม 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
38 โรงเรียนกรุงไทย 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
39 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 11 7 63.64% 0 0% 3 27.27% 1 9.09% 11
40 โรงเรียนบ้านโนนผาสุก 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
41 โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 16 6 37.5% 8 50% 1 6.25% 1 6.25% 16
42 โรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านแส์ง) 13 6 46.15% 4 30.77% 3 23.08% 0 0% 13
43 โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
44 โรงเรียนบ้านหนองแอก 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
45 โรงเรียนบ้านทัพเซียม 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
46 โรงเรียนบ้านหนองแข้ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
47 โรงเรียนบ้านวังยาว 11 5 45.45% 6 54.55% 0 0% 0 0% 11
48 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
49 โรงเรียนวัดพุทธิสาร 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
50 โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
51 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
52 โรงเรียนบ้านกุดหิน 10 5 50% 1 10% 3 30% 1 10% 10
53 โรงเรียนบีกริม 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
54 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
55 โรงเรียนประเสริฐ - น้อย รุจิรวงศ์ 1 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
56 โรงเรียนบ้านหนองแวง 9 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
57 โรงเรียนบ้านวังรี 13 4 30.77% 4 30.77% 3 23.08% 2 15.38% 13
58 โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
59 โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
60 โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง 10 3 30% 6 60% 1 10% 0 0% 10
61 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 10 3 30% 4 40% 2 20% 1 10% 10
62 โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
63 โรงเรียนบ้านตุ่น 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
64 โรงเรียนพรพงษ์กุล 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
65 โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
66 โรงเรียนบ้านคลองหว้า 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
67 โรงเรียนบ้านหนองแสง 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
68 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
69 โรงเรียนบ้านตะโก 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
70 โรงเรียนบ้านโคกทหาร 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
71 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
72 โรงเรียนบ้านมะกอก 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
73 โรงเรียนศรีตาพระยา 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
74 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
75 โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
76 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
77 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
78 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
79 โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนบ้านโคกแจง 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
82 โรงเรียนบ้านโคคลาน 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
83 โรงเรียนบ้านไทยสามารถ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
84 โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
85 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 6 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
86 โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
87 โรงเรียนบ้านด่าน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
89 โรงเรียนบ้านคลองวัว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนบ้านสี่แยก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนบ้านหนองจาน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนบ้านแสนสุข 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนเมืองไผ่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนบ้านโนน 7 1 14.29% 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 7
95 โรงเรียนบ้านโคก 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
96 โรงเรียนวัดหนองม่วง 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
97 โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
98 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุข 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
99 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
100 โรงเรียนบ้านพร้าว 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
101 โรงเรียนบ้านบ่้อหลวง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
102 โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
103 โรงเรียนบ้านซับใหญ่ 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
104 โรงเรียนทับทิมสยาม 03 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนบ้านฟากห้วย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนสมาคมไลอ้อน (อ่างศิลา) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
109 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
110 โรงเรียนบ้านกุดม่วง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนบ้านทดเจริญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนบ้านหนองหมู 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
114 โรงเรียนบ้านหนองยาง 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
115 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านทดน้อย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
118 โรงเรียนบ้านหนองหอย 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
119 โรงเรียนตชด.บ้านเขาสารภี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนบ้านโคกสะแบง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านโป่งคอม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนอนุบรรพต 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนวัดห้วยเดื่อ 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางวันเพ็ญ อรัญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โทร 08 9693 3635
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]