สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) สพป. สระแก้ว เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต ๑
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กชายกฤษณพล  อำนวย
2. เด็กชายนนทนพงค์  พิมอรัญ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  หอมบุญมี