สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ สพป. สระแก้ว เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต ๑
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 68 ทองแดง 94 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงศิริปภา  เต้าทอง
3. เด็กชายเทวา  วันประสม
 
1. นางสาวกัลยาณี  ทัศนชัยสิทธิ์