สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก สพป. สระแก้ว เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต ๑
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ราชพลู
 
1. นางสาวรัศมี  หงษ์ทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงดาริกา  จันนามา
2. เด็กหญิงปวีณา  ช่างคิด
3. เด็กหญิงอศิรวรรณ  ศิลประเสริฐ
 
1. นางสาวสุพรรษา  ด่านสำราญ
2. นางสาวอรสา  กาละพันธ์