สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า สพป. สระแก้ว เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต ๑
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง 47 1. เด็กชายกฤษฎา  คำดี
2. เด็กหญิงชนันท์ฑา  พัลวัล
3. เด็กหญิงภิรมย์พร  ไพเผื่อน
 
1. นางสาวพรรณิภา  สุกใส
2. นางกรรณิกา  จันทวงษ์