สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแก สพป. สระแก้ว เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต ๑
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 19 1. เด็กหญิงธิติมา  มาตรปัญญา
2. เด็กหญิงมิ่งกมล  ปัตถาพงษ์
3. เด็กหญิงสุภาพร  คำวิเศษ
 
1. นางสาวธนัญญา  ขยันแท้