กำหนดการรับสมัครแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
กำหนดรับสมัครแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ผ่านระบบเว็ปไซด์ ตั้งแต่วันที่ 26-30 กันยายน 2559 หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถสมัครเข้าแข่งขันในครั้งนี้ได้
วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 09:14 น.