การลงทะเบียนสมัครแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
>> รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 26-30 ก.ย.59
>> ตรวจสอบรายชื่อ/แก้ไข => 4-6 ต.ค.59
>> ปิดการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 30 ก.ย.59
>> จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 17 ต.ค. - 5  พ.ย.59
>> ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 18 ต.ค. - 10 พ.ย.59
>> พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน =>1 พ.ย.59

>>โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค => ก่อน 20 พ.ย. 2559
>>ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 21-23 พ.ย. 2559
>>แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค => 24-30 พ.ย. 2559
>>ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 1-4 ธ.ค. 2559
>>พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค => 8-14 ธ.ค. 2559
>>การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดจันทบุรี => 16-18 ธ.ค. 2559
วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 09:30 น.