สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 142
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งหินโคน สพป. สระแก้ว เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลคลองหาด สพป. สระแก้ว เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองสิบสาม สพป. สระแก้ว เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกน้อย สพป. สระแก้ว เขต 1 81 ทอง 4
5 บ้านซับสิงโต สพป. สระแก้ว เขต 1 80 ทอง 5
6 ดาราสมุทรสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 79 เงิน 6
7 บ้านน้ำซับเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 78 เงิน 7
8 บ้านหินกอง สพป. สระแก้ว เขต 1 78 เงิน 7
9 บ้านคลองอุดม สพป. สระแก้ว เขต 1 77 เงิน 9
10 อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 สพป. สระแก้ว เขต 1 77 เงิน 9
11 อนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 77 เงิน 9
12 บ้านพรสวรรค์ (เขาฉกรรจ์) สพป. สระแก้ว เขต 1 76 เงิน 12
13 สุภวิทย์ สพป. สระแก้ว เขต 1 76 เงิน 12
14 อนุบาลเมืองสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 74 เงิน 14
15 เทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) สพป. สระแก้ว เขต 1 73 เงิน 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 143
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองสิบสาม สพป. สระแก้ว เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านน้ำซับเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านมหาเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลวังสมบูรณ์ สพป. สระแก้ว เขต 1 82 ทอง 4
5 ชุมชนบ้านตาหลังใน สพป. สระแก้ว เขต 1 81 ทอง 5
6 เทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) สพป. สระแก้ว เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 141
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมหาเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งหินโคน สพป. สระแก้ว เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลคลองหาด สพป. สระแก้ว เขต 1 90 ทอง 4
5 บ้านพรสวรรค์ (เขาฉกรรจ์) สพป. สระแก้ว เขต 1 88 ทอง 5
6 บ้านหินกอง สพป. สระแก้ว เขต 1 88 ทอง 5
7 บ้านเขาแหลม สพป. สระแก้ว เขต 1 88 ทอง 5
8 อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 สพป. สระแก้ว เขต 1 88 ทอง 5
9 สุภวิทย์ สพป. สระแก้ว เขต 1 78 เงิน 9
10 บ้านซับสิงโต สพป. สระแก้ว เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 372
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทัพหลวง สพป. สระแก้ว เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่่าตาสี สพป. สระแก้ว เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลเมืองสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเขามะกา สพป. สระแก้ว เขต 1 76 เงิน 4
5 เขาสิงโต สพป. สระแก้ว เขต 1 76 เงิน 4
6 บ้านวังใหม่ สพป. สระแก้ว เขต 1 75 เงิน 6
7 เทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา สพป. สระแก้ว เขต 1 75 เงิน 6
8 อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 สพป. สระแก้ว เขต 1 72 เงิน 8
9 เทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) สพป. สระแก้ว เขต 1 72 เงิน 8
10 บ้านหนองสมบูรณ์ สพป. สระแก้ว เขต 1 71 เงิน 10
11 บ้านเขาสามสิบ สพป. สระแก้ว เขต 1 71 เงิน 10
12 อนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 71 เงิน 10
13 บ้านไพรจิตรวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 1 70 เงิน 13
14 ชุมชนบ้านตาหลังใน สพป. สระแก้ว เขต 1 69 ทองแดง 14
15 บ้านท่ากะบาก สพป. สระแก้ว เขต 1 69 ทองแดง 14
16 บ้านเขาน้อยสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต 1 68 ทองแดง 16
17 บ้านโคกน้อย สพป. สระแก้ว เขต 1 66 ทองแดง 17
18 บ้านหนองปรือ สพป. สระแก้ว เขต 1 65 ทองแดง 18
19 อนุบาลเขาฉกรรจ์ สพป. สระแก้ว เขต 1 65 ทองแดง 18
20 บ้านท่าเกษม สพป. สระแก้ว เขต 1 64 ทองแดง 20
21 บ้านลุงพลู สพป. สระแก้ว เขต 1 64 ทองแดง 20
22 บ้านวังแดง สพป. สระแก้ว เขต 1 63 ทองแดง 22
23 บ้านแสงจันทร์ สพป. สระแก้ว เขต 1 63 ทองแดง 22
24 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 สพป. สระแก้ว เขต 1 63 ทองแดง 22
25 บ้านหินกอง สพป. สระแก้ว เขต 1 62 ทองแดง 25
26 บ้านซับมะนาว สพป. สระแก้ว เขต 1 61 ทองแดง 26
27 ทับทิมสยาม 05 สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
28 บ้านซับสิงโต สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
29 บ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
30 บ้านวังสำลี สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
31 บ้านเนินสายฝน(แหลมทอง) สพป. สระแก้ว เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 369
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขาตะกรุบพัฒนา สพป. สระแก้ว เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 สพป. สระแก้ว เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองสมบูรณ์ สพป. สระแก้ว เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านซับมะนาว สพป. สระแก้ว เขต 1 73 เงิน 4
5 บ้านโคกน้อย สพป. สระแก้ว เขต 1 73 เงิน 4
6 บ้านวังแดง สพป. สระแก้ว เขต 1 71 เงิน 6
7 บ้านท่ากะบาก สพป. สระแก้ว เขต 1 70 เงิน 7
8 เขาสิงโต สพป. สระแก้ว เขต 1 69 ทองแดง 8
9 บ้านพรสวรรค์ (วังน้ำเย็น) สพป. สระแก้ว เขต 1 65 ทองแดง 9
10 บ้านท่าเกษม สพป. สระแก้ว เขต 1 64 ทองแดง 10
11 บ้านลุงพลู สพป. สระแก้ว เขต 1 63 ทองแดง 11
12 บ้านคลองยายอินทร์ สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
13 บ้านซับสิงโต สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
14 บ้านเขาน้อยสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
15 เทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา สพป. สระแก้ว เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 339
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหว้า สพป. สระแก้ว เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 374
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) สพป. สระแก้ว เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังใหม่ สพป. สระแก้ว เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขาตะกรุบพัฒนา สพป. สระแก้ว เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทัพหลวง สพป. สระแก้ว เขต 1 79 เงิน 4
5 ชุมชนบ้านตาหลังใน สพป. สระแก้ว เขต 1 78 เงิน 5
6 บ้านซับมะนาว สพป. สระแก้ว เขต 1 78 เงิน 5
7 บ้านน้ำซับเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 73 เงิน 7
8 บ้านพระเพลิง สพป. สระแก้ว เขต 1 69 ทองแดง 8
9 บ้านคลองผักขม สพป. สระแก้ว เขต 1 68 ทองแดง 9
10 บ้านมหาเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
11 อนุบาลวังสมบูรณ์ สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
12 เทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) สพป. สระแก้ว เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 373
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังใหม่ สพป. สระแก้ว เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านซับมะนาว สพป. สระแก้ว เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านมหาเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 345
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองเตียน สพป. สระแก้ว เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 325
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลบ้านจันทร์ สพป. สระแก้ว เขต 1 65 ทองแดง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 784
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองเตียน สพป. สระแก้ว เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 329
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหว้า สพป. สระแก้ว เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลบ้านจันทร์ สพป. สระแก้ว เขต 1 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 335
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเนินสายฝน(แหลมทอง) สพป. สระแก้ว เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 314
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลบ้านจันทร์ สพป. สระแก้ว เขต 1 71 เงิน ชนะเลิศ
2 บ้านหนองหว้า สพป. สระแก้ว เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 323
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลบ้านจันทร์ สพป. สระแก้ว เขต 1 72 เงิน ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 399
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) สพป. สระแก้ว เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 327
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเนินผาสุก สพป. สระแก้ว เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองหว้า สพป. สระแก้ว เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 284
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) สพป. สระแก้ว เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านซับมะนาว สพป. สระแก้ว เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองสิบสาม สพป. สระแก้ว เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 92 ทอง 4
5 บ้านวังบูรพา สพป. สระแก้ว เขต 1 92 ทอง 4
6 บ้านคลองไก่เถื่อน สพป. สระแก้ว เขต 1 87 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 280
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านมหาเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 285
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมหาเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 274
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าเต้น สพป. สระแก้ว เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 281
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพระเพลิง สพป. สระแก้ว เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 276
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่่าตาสี สพป. สระแก้ว เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขามะกา สพป. สระแก้ว เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านด่านชัยพัฒนา สพป. สระแก้ว เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 283
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านธารนพเก้า สพป. สระแก้ว เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 275
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองสิบสาม สพป. สระแก้ว เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 282
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังบูรพา สพป. สระแก้ว เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านตาหลังใน สพป. สระแก้ว เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 277
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองไทร สพป. สระแก้ว เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านมหาเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหินกอง สพป. สระแก้ว เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 สพป. สระแก้ว เขต 1 86 ทอง 4
5 บ้านคลองเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 84 ทอง 5
6 บ้านคลองสิบสาม สพป. สระแก้ว เขต 1 83 ทอง 6
7 ทับทิมสยาม 05 สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
8 บ้านซับถาวร สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
9 บ้านซับน้อย สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
10 บ้านด่านชัยพัฒนา สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
11 บ้านท่่าตาสี สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
12 บ้านหนองปรือ สพป. สระแก้ว เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 287
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 สพป. สระแก้ว เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองสิบสาม สพป. สระแก้ว เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านท่่าตาสี สพป. สระแก้ว เขต 1 92 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 341
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลวังสมบูรณ์ สพป. สระแก้ว เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 337
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองสิบสาม สพป. สระแก้ว เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองหว้า สพป. สระแก้ว เขต 1 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน