สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สระแก้ว เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวังสมบูรณ์ 12 6 11 29 34 6 8 5 48
2 ชุมชนบ้านตาหลังใน 10 9 2 21 37 17 3 9 57
3 บ้านมหาเจริญ 10 5 3 18 27 9 2 7 38
4 บ้านเขามะกา 10 2 1 13 18 10 2 5 30
5 อนุบาลวัดสระแก้ว 8 16 13 37 40 15 6 2 61
6 บ้านคลองยายอินทร์ 8 5 4 17 23 11 3 8 37
7 บ้านคลองสิบสาม 6 2 2 10 13 4 1 3 18
8 บ้านทุ่งหินโคน 5 3 1 9 16 9 4 6 29
9 อนุบาลคลองหาด 4 5 3 12 20 6 4 8 30
10 บ้านน้ำซับเจริญ 4 4 2 10 14 7 4 3 25
11 บ้านชุมทอง 4 2 0 6 6 4 2 0 12
12 บ้านหนองเตียน 4 1 0 5 6 4 3 1 13
13 บ้านวังใหม่ 3 6 2 11 16 6 5 4 27
14 บ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 3 5 0 8 17 5 7 8 29
15 วัดพวงนิมิต 3 3 2 8 9 3 2 0 14
16 เทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 3 3 1 7 10 9 6 3 25
17 บ้านใหม่ไทรทอง 3 3 1 7 10 5 2 3 17
18 อนุบาลบ้านจันทร์ 3 3 0 6 4 8 6 7 18
19 บ้านโคกน้อย 3 2 4 9 14 8 4 2 26
20 บ้านหนองหว้า 3 2 1 6 8 4 5 6 17
21 อนุบาลเขาฉกรรจ์ 3 1 1 5 16 4 7 5 27
22 สุภวิทย์ 3 1 0 4 15 10 4 2 29
23 บ้านเนินผาสุก 3 0 1 4 4 2 1 1 7
24 บ้านเขาตะกรุบพัฒนา 2 3 7 12 17 10 5 12 32
25 บ้านท่าระพา 2 3 0 5 7 2 2 0 11
26 อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 2 2 4 8 18 10 0 1 28
27 บ้านเขาแหลม 2 2 3 7 18 8 4 3 30
28 บ้านคลองไก่เถื่อน 2 2 0 4 6 4 3 1 13
29 บ้านหินกอง 2 1 2 5 11 12 2 6 25
30 บ้านวังวน 2 1 2 5 7 5 4 1 16
31 บ้านคลองน้ำเขียว 2 1 1 4 9 4 2 0 15
32 บ้านคลองเจริญ 2 1 1 4 6 6 7 5 19
33 บ้านทุ่งพลวง 2 1 0 3 3 2 1 2 6
34 บ้านเขาตาง้อก 2 0 2 4 8 5 4 3 17
35 บ้านทัพหลวง 2 0 1 3 7 6 2 2 15
36 บ้านเขาน้อยสามัคคี 2 0 0 2 7 3 3 2 13
37 บ้านธารนพเก้า 1 4 3 8 7 10 3 6 20
38 บ้านพรหมนิมิต 1 4 1 6 11 6 5 3 22
39 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 4 1 6 9 8 5 4 22
40 บ้านซับมะนาว 1 3 5 9 13 14 7 8 34
41 บ้านวังบูรพา 1 2 3 6 7 7 2 5 16
42 บ้านโคกมะตูม 1 1 1 3 6 0 0 0 6
43 บ้านท่ากะบาก 1 1 0 2 5 10 8 5 23
44 เทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) 1 1 0 2 5 2 3 3 10
45 บ้านนา (สามัคคีวิทยา) 1 1 0 2 3 3 0 0 6
46 บ้านคลองธรรมชาติ 1 0 4 5 12 8 6 4 26
47 วัดคลองตาสูตรสามัคคี 1 0 3 4 8 5 1 3 14
48 บ้านคลองผักขม 1 0 2 3 7 4 1 5 12
49 อนุบาลเมืองสระแก้ว 1 0 1 2 5 9 3 4 17
50 บ้านเขาข่า 1 0 1 2 4 2 0 0 6
51 บ้านซับถาวร 1 0 0 1 8 3 1 3 12
52 บ้านวังรี 1 0 0 1 7 5 8 3 20
53 บ้านวังทอง 1 0 0 1 2 2 0 0 4
54 วัดเกศแก้ว 1 0 0 1 1 1 2 1 4
55 บ้านท่่าตาสี 0 3 0 3 11 5 5 5 21
56 เทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 0 2 2 4 6 7 7 3 20
57 เขาสิงโต 0 1 5 6 8 3 4 2 15
58 ดาราสมุทรสระแก้ว 0 1 3 4 10 8 9 3 27
59 บ้านวังดารา 0 1 1 2 5 4 4 1 13
60 บ้านซับน้อย 0 1 1 2 3 8 3 8 14
61 บ้านหนองสมบูรณ์ 0 1 1 2 3 6 0 2 9
62 บ้านหนองผักหนาม 0 1 1 2 2 1 4 3 7
63 บ้านนาดี 0 1 0 1 7 5 5 2 17
64 บ้านไทรทอง 0 1 0 1 6 7 2 3 15
65 บ้านคลองหาด 0 1 0 1 5 2 2 1 9
66 บ้านบึงพระราม 0 1 0 1 4 3 1 0 8
67 บ้านคลองสำอางค์ 0 1 0 1 3 5 1 2 9
68 บ้านทุ่งพระ 0 1 0 1 3 2 2 1 7
69 บ้านหน้าสถานี 0 1 0 1 2 4 2 2 8
70 บ้านภูเงิน 0 1 0 1 2 1 1 2 4
71 บ้านแสงจันทร์ 0 1 0 1 1 4 3 1 8
72 บ้านหนองปรือ 0 0 3 3 7 9 9 7 25
73 ธรรมยานประยุต 0 0 2 2 2 2 0 1 4
74 บ้านพระเพลิง 0 0 1 1 7 11 6 7 24
75 บ้านท่าเต้น 0 0 1 1 6 5 2 4 13
76 ทับทิมสยาม 05 0 0 1 1 5 6 4 5 15
77 บ้านคลองหินปูน 0 0 1 1 4 7 1 4 12
78 บ้านซับสิงโต 0 0 1 1 4 2 1 2 7
79 บ้านห้วยไคร้ 0 0 1 1 3 3 2 2 8
80 บ้านวังจั่น 0 0 1 1 2 2 8 3 12
81 มหาธิคุณวิทยา 0 0 1 1 2 2 3 1 7
82 อนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น 0 0 1 1 2 0 0 0 2
83 บ้านคลองอุดม 0 0 1 1 1 5 3 4 9
84 บ้านคลองใหญ่ 0 0 1 1 1 3 0 7 4
85 บ้านคลองมะละกอ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
86 บ้านเขาสามสิบ 0 0 0 0 5 5 5 0 15
87 บ้านเขาดิน (เขาฉกรรจ์) 0 0 0 0 5 4 3 3 12
88 บ้านวังแดง 0 0 0 0 4 9 6 8 19
89 ซับเกษมวังชุมทอง 0 0 0 0 4 6 1 0 11
90 บ้านสี่แยก 0 0 0 0 4 6 0 5 10
91 บ้านคลองศรีเมือง 0 0 0 0 4 4 3 4 11
92 บ้านท่าช้าง 0 0 0 0 4 4 2 0 10
93 บ้านแก่งสะเดา 0 0 0 0 4 3 4 4 11
94 บ้านคลองปลาโด 0 0 0 0 4 3 2 1 9
95 สามัคคีสกุลอรุณวิทยา 0 0 0 0 4 1 2 4 7
96 บ้านไพรจิตรวิทยา 0 0 0 0 3 8 4 3 15
97 วังไผ่ 0 0 0 0 3 5 0 2 8
98 บ้านกิโลสาม 0 0 0 0 3 4 2 2 9
99 บ้านพรสวรรค์ (วังน้ำเย็น) 0 0 0 0 3 3 3 0 9
100 บ้านเขาดิน (คลองหาด) 0 0 0 0 3 3 1 3 7
101 บ้านคลองหมากนัด 0 0 0 0 3 2 3 1 8
102 บ้านคลองทราย 0 0 0 0 3 0 3 3 6
103 บ้านท่าแยก 0 0 0 0 3 0 2 0 5
104 บ้านท่่าผักชี 0 0 0 0 2 7 5 4 14
105 บ้านท่าเกษม 0 0 0 0 2 6 5 2 13
106 วังจระเข้ 0 0 0 0 2 5 3 4 10
107 บ้านคลองเจริญสุข 0 0 0 0 2 4 7 3 13
108 สุภวิทย์พัฒนา 0 0 0 0 2 4 3 4 9
109 บ้านไร่สามศรี 0 0 0 0 2 4 0 2 6
110 บ้านแก้ง 0 0 0 0 2 4 0 1 6
111 อนุบาลคลองหาด (สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) 0 0 0 0 2 3 0 0 5
112 บ้านลุงพลู 0 0 0 0 2 2 7 2 11
113 บ้านวังสำลี 0 0 0 0 2 2 2 2 6
114 บ้านศาลาลำดวน 0 0 0 0 2 2 2 2 6
115 บ้านหนองขี้เห็น 0 0 0 0 2 2 2 0 6
116 บ้านพรสวรรค์ (เขาฉกรรจ์) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
117 บ้านหนองไทร 0 0 0 0 1 6 7 7 14
118 บ้านเนินสะอาด 0 0 0 0 1 4 4 1 9
119 วังศรีทอง 0 0 0 0 1 4 3 4 8
120 บ้านด่านชัยพัฒนา 0 0 0 0 1 4 2 3 7
121 บ้านเนินดินแดง 0 0 0 0 1 4 2 1 7
122 บ้านเทศมงคล 0 0 0 0 1 4 1 0 6
123 บ้านหนองนกกระเรียน 0 0 0 0 1 3 2 0 6
124 บ้านหนองกะทะ 0 0 0 0 1 3 0 3 4
125 ตชด.การบินไทย 0 0 0 0 1 2 3 0 6
126 บ้านหนองปักหลัก 0 0 0 0 1 2 2 2 5
127 บ้านเนินสายฝน(แหลมทอง) 0 0 0 0 1 2 2 0 5
128 บ้านวังยาง 0 0 0 0 1 2 1 1 4
129 บ้านคลองน้ำใส 0 0 0 0 1 2 1 0 4
130 บ้านเหล่ากกโก 0 0 0 0 1 1 2 4 4
131 บ้านหนองแก 0 0 0 0 1 1 2 1 4
132 บ้านโป่งดาวเรือง 0 0 0 0 1 1 2 1 4
133 บ้านดอนดินแดง 0 0 0 0 1 1 0 3 2
134 บ้านคลองคันฉอ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
135 บ้านใหม่สระบุรี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
136 บ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) 0 0 0 0 1 0 0 1 1
137 บ้านหนองผูกเต่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
138 บ้านคลองนางาม 0 0 0 0 0 5 5 2 10
139 บ้านคลองอุดมสุข 0 0 0 0 0 3 3 0 6
140 บ้านซับเจริญ 0 0 0 0 0 3 0 1 3
141 บ้านเนินสวนอ้อย 0 0 0 0 0 2 4 4 6
142 วัดใหม่โพธิ์ทอง 0 0 0 0 0 2 3 2 5
143 บ้านใหม่ถาวร 0 0 0 0 0 0 4 3 4
144 บ้านคลองบุหรี่ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
145 บ้านเขาเลื่อม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
146 บ้านคลองหาด (สาขาบ้านเขาช่องแคบ) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
147 บ้านคลองหมี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 สามัคคีราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 162 147 134 443 862 655 418 397 1,935