สรุปเหรียญรางวัล สพป. สระแก้ว เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวัดสระแก้ว 40 15 6 2 61
2 ชุมชนบ้านตาหลังใน 37 17 3 9 57
3 อนุบาลวังสมบูรณ์ 34 6 8 5 48
4 บ้านมหาเจริญ 27 9 2 7 38
5 บ้านคลองยายอินทร์ 23 11 3 8 37
6 อนุบาลคลองหาด 20 6 4 8 30
7 บ้านเขามะกา 18 10 2 5 30
8 อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 18 10 0 1 28
9 บ้านเขาแหลม 18 8 4 3 30
10 บ้านเขาตะกรุบพัฒนา 17 10 5 12 32
11 บ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 17 5 7 8 29
12 บ้านทุ่งหินโคน 16 9 4 6 29
13 บ้านวังใหม่ 16 6 5 4 27
14 อนุบาลเขาฉกรรจ์ 16 4 7 5 27
15 สุภวิทย์ 15 10 4 2 29
16 บ้านโคกน้อย 14 8 4 2 26
17 บ้านน้ำซับเจริญ 14 7 4 3 25
18 บ้านซับมะนาว 13 14 7 8 34
19 บ้านคลองสิบสาม 13 4 1 3 18
20 บ้านคลองธรรมชาติ 12 8 6 4 26
21 บ้านหินกอง 11 12 2 6 25
22 บ้านพรหมนิมิต 11 6 5 3 22
23 บ้านท่่าตาสี 11 5 5 5 21
24 เทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 10 9 6 3 25
25 ดาราสมุทรสระแก้ว 10 8 9 3 27
26 บ้านใหม่ไทรทอง 10 5 2 3 17
27 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 9 8 5 4 22
28 บ้านคลองน้ำเขียว 9 4 2 0 15
29 วัดพวงนิมิต 9 3 2 0 14
30 บ้านเขาตาง้อก 8 5 4 3 17
31 วัดคลองตาสูตรสามัคคี 8 5 1 3 14
32 บ้านหนองหว้า 8 4 5 6 17
33 เขาสิงโต 8 3 4 2 15
34 บ้านซับถาวร 8 3 1 3 12
35 บ้านพระเพลิง 7 11 6 7 24
36 บ้านธารนพเก้า 7 10 3 6 20
37 บ้านหนองปรือ 7 9 9 7 25
38 บ้านวังบูรพา 7 7 2 5 16
39 บ้านทัพหลวง 7 6 2 2 15
40 บ้านวังรี 7 5 8 3 20
41 บ้านนาดี 7 5 5 2 17
42 บ้านวังวน 7 5 4 1 16
43 บ้านคลองผักขม 7 4 1 5 12
44 บ้านเขาน้อยสามัคคี 7 3 3 2 13
45 บ้านท่าระพา 7 2 2 0 11
46 เทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 6 7 7 3 20
47 บ้านไทรทอง 6 7 2 3 15
48 บ้านคลองเจริญ 6 6 7 5 19
49 บ้านท่าเต้น 6 5 2 4 13
50 บ้านหนองเตียน 6 4 3 1 13
51 บ้านคลองไก่เถื่อน 6 4 3 1 13
52 บ้านชุมทอง 6 4 2 0 12
53 บ้านโคกมะตูม 6 0 0 0 6
54 บ้านท่ากะบาก 5 10 8 5 23
55 อนุบาลเมืองสระแก้ว 5 9 3 4 17
56 ทับทิมสยาม 05 5 6 4 5 15
57 บ้านเขาสามสิบ 5 5 5 0 15
58 บ้านวังดารา 5 4 4 1 13
59 บ้านเขาดิน (เขาฉกรรจ์) 5 4 3 3 12
60 เทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) 5 2 3 3 10
61 บ้านคลองหาด 5 2 2 1 9
62 บ้านวังแดง 4 9 6 8 19
63 อนุบาลบ้านจันทร์ 4 8 6 7 18
64 บ้านคลองหินปูน 4 7 1 4 12
65 ซับเกษมวังชุมทอง 4 6 1 0 11
66 บ้านสี่แยก 4 6 0 5 10
67 บ้านคลองศรีเมือง 4 4 3 4 11
68 บ้านท่าช้าง 4 4 2 0 10
69 บ้านแก่งสะเดา 4 3 4 4 11
70 บ้านคลองปลาโด 4 3 2 1 9
71 บ้านบึงพระราม 4 3 1 0 8
72 บ้านซับสิงโต 4 2 1 2 7
73 บ้านเนินผาสุก 4 2 1 1 7
74 บ้านเขาข่า 4 2 0 0 6
75 สามัคคีสกุลอรุณวิทยา 4 1 2 4 7
76 บ้านไพรจิตรวิทยา 3 8 4 3 15
77 บ้านซับน้อย 3 8 3 8 14
78 บ้านหนองสมบูรณ์ 3 6 0 2 9
79 บ้านคลองสำอางค์ 3 5 1 2 9
80 วังไผ่ 3 5 0 2 8
81 บ้านกิโลสาม 3 4 2 2 9
82 บ้านพรสวรรค์ (วังน้ำเย็น) 3 3 3 0 9
83 บ้านห้วยไคร้ 3 3 2 2 8
84 บ้านเขาดิน (คลองหาด) 3 3 1 3 7
85 บ้านนา (สามัคคีวิทยา) 3 3 0 0 6
86 บ้านคลองหมากนัด 3 2 3 1 8
87 บ้านทุ่งพระ 3 2 2 1 7
88 บ้านทุ่งพลวง 3 2 1 2 6
89 บ้านคลองทราย 3 0 3 3 6
90 บ้านท่าแยก 3 0 2 0 5
91 บ้านท่่าผักชี 2 7 5 4 14
92 บ้านท่าเกษม 2 6 5 2 13
93 วังจระเข้ 2 5 3 4 10
94 บ้านคลองเจริญสุข 2 4 7 3 13
95 สุภวิทย์พัฒนา 2 4 3 4 9
96 บ้านหน้าสถานี 2 4 2 2 8
97 บ้านไร่สามศรี 2 4 0 2 6
98 บ้านแก้ง 2 4 0 1 6
99 อนุบาลคลองหาด (สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) 2 3 0 0 5
100 บ้านวังจั่น 2 2 8 3 12
101 บ้านลุงพลู 2 2 7 2 11
102 มหาธิคุณวิทยา 2 2 3 1 7
103 บ้านวังสำลี 2 2 2 2 6
104 บ้านศาลาลำดวน 2 2 2 2 6
105 บ้านหนองขี้เห็น 2 2 2 0 6
106 ธรรมยานประยุต 2 2 0 1 4
107 บ้านวังทอง 2 2 0 0 4
108 บ้านหนองผักหนาม 2 1 4 3 7
109 บ้านภูเงิน 2 1 1 2 4
110 บ้านพรสวรรค์ (เขาฉกรรจ์) 2 1 0 0 3
111 อนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น 2 0 0 0 2
112 บ้านหนองไทร 1 6 7 7 14
113 บ้านคลองอุดม 1 5 3 4 9
114 บ้านเนินสะอาด 1 4 4 1 9
115 วังศรีทอง 1 4 3 4 8
116 บ้านแสงจันทร์ 1 4 3 1 8
117 บ้านด่านชัยพัฒนา 1 4 2 3 7
118 บ้านเนินดินแดง 1 4 2 1 7
119 บ้านเทศมงคล 1 4 1 0 6
120 บ้านหนองนกกระเรียน 1 3 2 0 6
121 บ้านคลองใหญ่ 1 3 0 7 4
122 บ้านหนองกะทะ 1 3 0 3 4
123 ตชด.การบินไทย 1 2 3 0 6
124 บ้านหนองปักหลัก 1 2 2 2 5
125 บ้านเนินสายฝน(แหลมทอง) 1 2 2 0 5
126 บ้านวังยาง 1 2 1 1 4
127 บ้านคลองน้ำใส 1 2 1 0 4
128 บ้านคลองมะละกอ 1 2 0 0 3
129 บ้านเหล่ากกโก 1 1 2 4 4
130 วัดเกศแก้ว 1 1 2 1 4
131 บ้านหนองแก 1 1 2 1 4
132 บ้านโป่งดาวเรือง 1 1 2 1 4
133 บ้านดอนดินแดง 1 1 0 3 2
134 บ้านคลองคันฉอ 1 1 0 0 2
135 บ้านใหม่สระบุรี 1 1 0 0 2
136 บ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) 1 0 0 1 1
137 บ้านหนองผูกเต่า 1 0 0 0 1
138 บ้านคลองนางาม 0 5 5 2 10
139 บ้านคลองอุดมสุข 0 3 3 0 6
140 บ้านซับเจริญ 0 3 0 1 3
141 บ้านเนินสวนอ้อย 0 2 4 4 6
142 วัดใหม่โพธิ์ทอง 0 2 3 2 5
143 บ้านใหม่ถาวร 0 0 4 3 4
144 บ้านคลองบุหรี่ 0 0 1 2 1
145 บ้านเขาเลื่อม 0 0 1 0 1
146 บ้านคลองหาด (สาขาบ้านเขาช่องแคบ) 0 0 0 1 0
147 บ้านคลองหมี 0 0 0 0 0
148 สามัคคีราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0
รวม 862 655 418 397 2,332