หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สระแก้ว เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 81 53 67.95% 16 20.51% 7 8.97% 2 2.56% 78
2 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 72 41 58.57% 17 24.29% 3 4.29% 9 12.86% 70
3 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 76 40 67.8% 10 16.95% 2 3.39% 7 11.86% 59
4 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 59 35 64.81% 6 11.11% 8 14.81% 5 9.26% 54
5 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 52 25 53.19% 11 23.4% 3 6.38% 8 17.02% 47
6 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 40 22 55% 6 15% 4 10% 8 20% 40
7 โรงเรียนบ้านเขามะกา 41 21 53.85% 11 28.21% 2 5.13% 5 12.82% 39
8 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 48 20 50% 5 12.5% 7 17.5% 8 20% 40
9 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 31 20 71.43% 4 14.29% 1 3.57% 3 10.71% 28
10 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 53 18 40% 10 22.22% 5 11.11% 12 26.67% 45
11 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 29 18 62.07% 10 34.48% 0 0% 1 3.45% 29
12 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 38 18 54.55% 8 24.24% 4 12.12% 3 9.09% 33
13 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 49 17 36.96% 14 30.43% 7 15.22% 8 17.39% 46
14 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 40 16 45.71% 9 25.71% 4 11.43% 6 17.14% 35
15 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 34 16 51.61% 6 19.35% 5 16.13% 4 12.9% 31
16 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 38 16 50% 4 12.5% 7 21.88% 5 15.63% 32
17 โรงเรียนสุภวิทย์ 33 15 48.39% 10 32.26% 4 12.9% 2 6.45% 31
18 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 33 14 43.75% 8 25% 6 18.75% 4 12.5% 32
19 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 29 14 50% 8 28.57% 4 14.29% 2 7.14% 28
20 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 31 14 50% 7 25% 4 14.29% 3 10.71% 28
21 โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 28 14 53.85% 5 19.23% 4 15.38% 3 11.54% 26
22 โรงเรียนบ้านหินกอง 39 13 39.39% 12 36.36% 2 6.06% 6 18.18% 33
23 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 40 13 44.83% 6 20.69% 5 17.24% 5 17.24% 29
24 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 32 12 40% 8 26.67% 6 20% 4 13.33% 30
25 โรงเรียนบ้านพระเพลิง 43 11 29.73% 13 35.14% 6 16.22% 7 18.92% 37
26 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 32 11 36.67% 6 20% 7 23.33% 6 20% 30
27 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 27 11 44% 6 24% 5 20% 3 12% 25
28 โรงเรียนบ้านนาดี 25 11 47.83% 5 21.74% 5 21.74% 2 8.7% 23
29 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 34 10 35.71% 9 32.14% 6 21.43% 3 10.71% 28
30 โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 33 10 33.33% 8 26.67% 9 30% 3 10% 30
31 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 27 10 50% 5 25% 2 10% 3 15% 20
32 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 31 9 32.14% 10 35.71% 3 10.71% 6 21.43% 28
33 โรงเรียนบ้านวังบูรพา 25 9 39.13% 7 30.43% 2 8.7% 5 21.74% 23
34 โรงเรียนบ้านวังวน 24 9 45% 6 30% 4 20% 1 5% 20
35 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 28 9 37.5% 4 16.67% 5 20.83% 6 25% 24
36 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 18 9 60% 4 26.67% 2 13.33% 0 0% 15
37 โรงเรียนวัดพวงนิมิต 15 9 64.29% 3 21.43% 2 14.29% 0 0% 14
38 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 36 8 23.53% 10 29.41% 9 26.47% 7 20.59% 34
39 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 28 8 47.06% 5 29.41% 3 17.65% 1 5.88% 17
40 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 18 8 47.06% 5 29.41% 1 5.88% 3 17.65% 17
41 โรงเรียนเขาสิงโต 20 8 47.06% 3 17.65% 4 23.53% 2 11.76% 17
42 โรงเรียนบ้านซับถาวร 19 8 53.33% 3 20% 1 6.67% 3 20% 15
43 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 18 7 41.18% 6 35.29% 2 11.76% 2 11.76% 17
44 โรงเรียนบ้านวังรี 26 7 30.43% 5 21.74% 8 34.78% 3 13.04% 23
45 โรงเรียนบ้านท่าเต้น 20 7 38.89% 5 27.78% 2 11.11% 4 22.22% 18
46 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 19 7 41.18% 4 23.53% 1 5.88% 5 29.41% 17
47 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 18 7 46.67% 3 20% 3 20% 2 13.33% 15
48 โรงเรียนบ้านท่าระพา 11 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
49 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 28 6 26.09% 10 43.48% 3 13.04% 4 17.39% 23
50 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 31 6 26.09% 7 30.43% 7 30.43% 3 13.04% 23
51 โรงเรียนบ้านไทรทอง 19 6 33.33% 7 38.89% 2 11.11% 3 16.67% 18
52 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 18 6 42.86% 4 28.57% 3 21.43% 1 7.14% 14
53 โรงเรียนบ้านชุมทอง 24 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 12
54 โรงเรียนบ้านวังจั่น 20 6 30% 3 15% 8 40% 3 15% 20
55 โรงเรียนบ้านคลองหาด 12 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
56 โรงเรียนบ้านโคกมะตูม 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
57 โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 32 5 17.86% 10 35.71% 8 28.57% 5 17.86% 28
58 โรงเรียนทับทิมสยาม 05 32 5 25% 6 30% 4 20% 5 25% 20
59 โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ 22 5 31.25% 5 31.25% 6 37.5% 0 0% 16
60 โรงเรียนบ้านวังดารา 15 5 35.71% 4 28.57% 4 28.57% 1 7.14% 14
61 โรงเรียนบ้านเขาดิน (เขาฉกรรจ์) 15 5 33.33% 4 26.67% 3 20% 3 20% 15
62 โรงเรียนบ้านเขาดิน (คลองหาด) 12 5 41.67% 3 25% 1 8.33% 3 25% 12
63 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) 14 5 38.46% 2 15.38% 3 23.08% 3 23.08% 13
64 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 12 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
65 โรงเรียนบ้านวังแดง 28 4 14.81% 9 33.33% 6 22.22% 8 29.63% 27
66 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 26 4 16% 8 32% 6 24% 7 28% 25
67 โรงเรียนบ้านซับน้อย 25 4 17.39% 8 34.78% 3 13.04% 8 34.78% 23
68 โรงเรียนบ้านหนองไทร 29 4 16% 7 28% 7 28% 7 28% 25
69 โรงเรียนบ้านคลองหินปูน 17 4 25% 7 43.75% 1 6.25% 4 25% 16
70 โรงเรียนบ้านท่าเกษม 21 4 23.53% 6 35.29% 5 29.41% 2 11.76% 17
71 โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง 11 4 36.36% 6 54.55% 1 9.09% 0 0% 11
72 โรงเรียนบ้านสี่แยก 19 4 26.67% 6 40% 0 0% 5 33.33% 15
73 โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 15 4 26.67% 4 26.67% 3 20% 4 26.67% 15
74 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 11 4 40% 4 40% 2 20% 0 0% 10
75 โรงเรียนบ้านแก้ง 10 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
76 โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 16 4 26.67% 3 20% 4 26.67% 4 26.67% 15
77 โรงเรียนบ้านคลองปลาโด 11 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
78 โรงเรียนบ้านบึงพระราม 9 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
79 โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด 13 4 40% 2 20% 3 30% 1 10% 10
80 โรงเรียนบ้านซับสิงโต 16 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
81 โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 9 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
82 โรงเรียนธรรมยานประยุต 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
83 โรงเรียนบ้านเขาข่า 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
84 โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา 11 4 36.36% 1 9.09% 2 18.18% 4 36.36% 11
85 โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 20 3 16.67% 8 44.44% 4 22.22% 3 16.67% 18
86 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 15 3 27.27% 6 54.55% 0 0% 2 18.18% 11
87 โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 11 3 27.27% 5 45.45% 1 9.09% 2 18.18% 11
88 โรงเรียนบ้านเทศมงคล 9 3 33.33% 5 55.56% 1 11.11% 0 0% 9
89 โรงเรียนวังไผ่ 11 3 30% 5 50% 0 0% 2 20% 10
90 โรงเรียนบ้านกิโลสาม 11 3 27.27% 4 36.36% 2 18.18% 2 18.18% 11
91 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (วังน้ำเย็น) 9 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 9
92 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 10 3 30% 3 30% 2 20% 2 20% 10
93 โรงเรียนบ้านนา (สามัคคีวิทยา) 8 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
94 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 10 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
95 โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ 8 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
96 โรงเรียนบ้านคลองทราย 9 3 33.33% 0 0% 3 33.33% 3 33.33% 9
97 โรงเรียนบ้านท่าแยก 6 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
98 โรงเรียนบ้านท่่าผักชี 18 2 11.11% 7 38.89% 5 27.78% 4 22.22% 18
99 โรงเรียนวังจระเข้ 16 2 14.29% 5 35.71% 3 21.43% 4 28.57% 14
100 โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 22 2 12.5% 4 25% 7 43.75% 3 18.75% 16
101 โรงเรียนสุภวิทย์พัฒนา 13 2 15.38% 4 30.77% 3 23.08% 4 30.77% 13
102 โรงเรียนบ้านหน้าสถานี 10 2 20% 4 40% 2 20% 2 20% 10
103 โรงเรียนบ้านไร่สามศรี 10 2 25% 4 50% 0 0% 2 25% 8
104 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด (สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
105 โรงเรียนบ้านลุงพลู 15 2 15.38% 2 15.38% 7 53.85% 2 15.38% 13
106 โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง 9 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 9
107 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 14 2 25% 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 8
108 โรงเรียนบ้านวังสำลี 10 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
109 โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
110 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
111 โรงเรียนบ้านวังทอง 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
112 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 11 2 20% 1 10% 4 40% 3 30% 10
113 โรงเรียนบ้านภูเงิน 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
114 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (เขาฉกรรจ์) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา 28 1 8.33% 6 50% 2 16.67% 3 25% 12
117 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 13 1 7.69% 5 38.46% 3 23.08% 4 30.77% 13
118 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 17 1 10% 4 40% 4 40% 1 10% 10
119 โรงเรียนวังศรีทอง 15 1 8.33% 4 33.33% 3 25% 4 33.33% 12
120 โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 9 1 11.11% 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 9
121 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 9 1 12.5% 4 50% 2 25% 1 12.5% 8
122 โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน 9 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
123 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 14 1 9.09% 3 27.27% 0 0% 7 63.64% 11
124 โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 16 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 3 42.86% 7
125 โรงเรียน ตชด.การบินไทย 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
126 โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก 8 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
127 โรงเรียนบ้านเนินสายฝน(แหลมทอง) 9 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
128 โรงเรียนบ้านวังยาง 6 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
129 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
130 โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ 5 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
131 โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก 10 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 4 50% 8
132 โรงเรียนบ้านหนองแก 9 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
133 โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
134 โรงเรียนวัดเกศแก้ว 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
135 โรงเรียนบ้านดอนดินแดง 5 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
136 โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
137 โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร 12 1 12.5% 0 0% 4 50% 3 37.5% 8
138 โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ 8 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
139 โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) 7 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
140 โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านคลองนางาม 14 0 0% 5 41.67% 5 41.67% 2 16.67% 12
142 โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข 8 0 0% 3 50% 3 50% 0 0% 6
143 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 13 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
144 โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย 14 0 0% 2 20% 4 40% 4 40% 10
145 โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม 3 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
146 โรงเรียนบ้านคลองหาด (สาขาบ้านเขาช่องแคบ) 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
147 โรงเรียนบ้านคลองหมี 8 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
148 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายสาคร โห้วงศ์ Tel.0815773240
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]