หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว นางปาลิตา โตศรีสวัสดิ์เกษม  
2 สพป.สระแก้ว เขต 1 นายสาคร โห้วงศ์  
3 หอประชุมบุนนาค(รวมใจภักดิ์) นายสาคร โห้วงศ์  
4 ห้องประชุมบรรณสาร นายสาคร โห้วงศ์  
5 อาคารอเนกประสงค์(รวมใจภักดิ์) นายสาคร โห้วงศ์  
6 โรงเรียนบ้านหนองเตียน นางสุมาลี ถามั่งมี  
7 โรงเรียนบ้านเขามะกา นายสมยศ ไชยศรี  
8 โรงเรียนสระแก้ว นางสาวเช ตรีจักรสังข์  
9 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 นายชวลิต แจ่มจันทร์  
10 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว นายประสาร พรหมณา  
11 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ นายอำนวย แกมนิล  
12 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว นาางกนกวรรณ รอดคง  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายสาคร โห้วงศ์ Tel.0815773240
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]