สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 741
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านอ้อมโรงหีบ สพป. สมุทรสาคร 87 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบางปิ้ง สพป. สมุทรสาคร 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดคลองตันราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดท่าเสา สพป. สมุทรสาคร 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 วัดศรีสุทธาราม สพป. สมุทรสาคร 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 วัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรสาคร 77 เงิน 6
7 วัดปัจจันตาราม สพป. สมุทรสาคร 73 เงิน 7
8 บ้านสวนหลวง สพป. สมุทรสาคร 70 เงิน 8
9 วัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร 67 ทองแดง 9
10 วัดสวนส้ม สพป. สมุทรสาคร 67 ทองแดง 9
11 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) สพป. สมุทรสาคร 60 ทองแดง 11
12 วัดกาหลง สพป. สมุทรสาคร 60 ทองแดง 11
13 วัดใหญ่บ้านบ่อ สพป. สมุทรสาคร 60 ทองแดง 11
14 เทศบาลวัดโกรกกราก สพป. สมุทรสาคร 60 ทองแดง 11
15 บ้านดอนไผ่ สพป. สมุทรสาคร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 347
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) สพป. สมุทรสาคร 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 755
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เอกชัย สพป. สมุทรสาคร 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 343
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองแค สพป. สมุทรสาคร 86.20 ทอง ชนะเลิศ
2 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) สพป. สมุทรสาคร 85.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองตัน สพป. สมุทรสาคร 84.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป. สมุทรสาคร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 345
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดท่าเสา สพป. สมุทรสาคร 96 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดใต้บ้านบ่อ สพป. สมุทรสาคร 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 737
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เอกชัย สพป. สมุทรสาคร 89 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม สพป. สมุทรสาคร 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองแค สพป. สมุทรสาคร 81 ทอง 4
5 บ้านดอนไผ่ สพป. สมุทรสาคร 81 ทอง 4
6 วัดบ้านไร่ สพป. สมุทรสาคร 81 ทอง 4
7 วัดเจ็ดริ้ว สพป. สมุทรสาคร 80 ทอง 7
8 วัดคลองครุ สพป. สมุทรสาคร 76 เงิน 8
9 บ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) สพป. สมุทรสาคร 75 เงิน 9
10 บ้านปลายคลองน้อย สพป. สมุทรสาคร 72 เงิน 10
11 วัดบางกระเจ้า สพป. สมุทรสาคร 67 ทองแดง 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 736
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลบ้านมหาชัย สพป. สมุทรสาคร 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองแค สพป. สมุทรสาคร 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดโพธิ์แจ้ สพป. สมุทรสาคร 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เอกชัย สพป. สมุทรสาคร 88 ทอง 4
5 บ้านดอนไผ่ สพป. สมุทรสาคร 86 ทอง 5
6 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 86 ทอง 5
7 วัดศรีเมือง สพป. สมุทรสาคร 86 ทอง 5
8 วัดบ้านไร่ สพป. สมุทรสาคร 85 ทอง 8
9 สมฤดีสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 84 ทอง 9
10 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) สพป. สมุทรสาคร 82 ทอง 10
11 วัดบางกระเจ้า สพป. สมุทรสาคร 79 เงิน 11
12 บ้านปลายคลองน้อย สพป. สมุทรสาคร 78 เงิน 12
13 วัดเจ็ดริ้ว สพป. สมุทรสาคร 77 เงิน 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 325
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองตัน สพป. สมุทรสาคร 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองแค สพป. สมุทรสาคร 89.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองกระทุ่มแบน สพป. สมุทรสาคร 87.20 ทอง 4
5 วัดปัจจันตาราม สพป. สมุทรสาคร 86.60 ทอง 5
6 วัดบางปลา สพป. สมุทรสาคร 85.20 ทอง 6
7 วัดหนองนกไข่ สพป. สมุทรสาคร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 323
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลบ้านมหาชัย สพป. สมุทรสาคร 93.60 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองตัน สพป. สมุทรสาคร 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดท่าเสา สพป. สมุทรสาคร 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดอนไก่ดี สพป. สมุทรสาคร 88.80 ทอง 4
5 อนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 88.80 ทอง 4
6 บ้านคลองแค สพป. สมุทรสาคร 87.50 ทอง 6
7 วัดบางปลา สพป. สมุทรสาคร 85.80 ทอง 7
8 เอกชัย สพป. สมุทรสาคร 85.80 ทอง 7
9 บ้านหนองหาดใหญ่ สพป. สมุทรสาคร 85.20 ทอง 9
10 วัดปัจจันตาราม สพป. สมุทรสาคร 82 ทอง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 316
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดปัจจันตาราม สพป. สมุทรสาคร 91.80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองตัน สพป. สมุทรสาคร 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลบ้านมหาชัย สพป. สมุทรสาคร 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดท่าเสา สพป. สมุทรสาคร 90 ทอง 4
5 บ้านคลองแค สพป. สมุทรสาคร 89.80 ทอง 5
6 บ้านคลองกระทุ่มแบน สพป. สมุทรสาคร 87.20 ทอง 6
7 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป. สมุทรสาคร 83.80 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 314
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เอกชัย สพป. สมุทรสาคร 93.20 ทอง ชนะเลิศ
2 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) สพป. สมุทรสาคร 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองตัน สพป. สมุทรสาคร 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลบ้านมหาชัย สพป. สมุทรสาคร 88.40 ทอง 4
5 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป. สมุทรสาคร 74.50 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 341
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดนางสาว สพป. สมุทรสาคร 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 372
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 90.33 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เอกชัย สพป. สมุทรสาคร 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลบ้านมหาชัย สพป. สมุทรสาคร 86.33 ทอง 4
5 วัดบ้านไร่ สพป. สมุทรสาคร 85 ทอง 5
6 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) สพป. สมุทรสาคร 82 ทอง 6
7 สมฤดีสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 82 ทอง 6
8 วัดธรรมโชติ สพป. สมุทรสาคร 80.33 ทอง 8
9 บ้านปลายคลองน้อย สพป. สมุทรสาคร 78.33 เงิน 9
10 วัดโพธิ์แจ้ สพป. สมุทรสาคร 77 เงิน 10
11 บ้านดอนไก่ดี สพป. สมุทรสาคร 72 เงิน 11
12 บ้านนาโคก สพป. สมุทรสาคร 70.66 เงิน 12
13 วัดบางกระเจ้า สพป. สมุทรสาคร 70 เงิน 13
14 วัดบางปลา สพป. สมุทรสาคร 70 เงิน 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 352
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองแค สพป. สมุทรสาคร 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดศรีเมือง สพป. สมุทรสาคร 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบางน้ำวน สพป. สมุทรสาคร 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สมฤดีสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 83 ทอง 4
5 เอกชัย สพป. สมุทรสาคร 81 ทอง 5
6 วัดธรรมโชติ สพป. สมุทรสาคร 80 ทอง 6
7 สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล สพป. สมุทรสาคร 72 เงิน 7
8 บ้านคลองกระทุ่มแบน สพป. สมุทรสาคร 71 เงิน 8
9 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) สพป. สมุทรสาคร 66 ทองแดง 9
10 วัดเจ็ดริ้ว สพป. สมุทรสาคร 65 ทองแดง 10
11 บ้านบางน้ำจืด สพป. สมุทรสาคร 60 ทองแดง 11
12 บ้านอ้อมโรงหีบ สพป. สมุทรสาคร 59 เข้าร่วม 12
13 วังนกไข่ สพป. สมุทรสาคร 58 เข้าร่วม 13
14 วัดบางกระเจ้า สพป. สมุทรสาคร 58 เข้าร่วม 13
15 บ้านดอนไผ่ สพป. สมุทรสาคร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 370
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสวนหลวง สพป. สมุทรสาคร 91.66 ทอง ชนะเลิศ
2 สหกรณ์นิคมเกลือ สพป. สมุทรสาคร 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองแค สพป. สมุทรสาคร 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดปากบ่อ สพป. สมุทรสาคร 83 ทอง 4
5 วัดท่าเสา สพป. สมุทรสาคร 82.66 ทอง 5
6 วัดใหญ่จอมปราสาท สพป. สมุทรสาคร 81.33 ทอง 6
7 เทศบาลวัดโกรกกราก สพป. สมุทรสาคร 81 ทอง 7
8 บ้านบางปิ้ง สพป. สมุทรสาคร 80 ทอง 8
9 อันนาลัย สพป. สมุทรสาคร 78 เงิน 9
10 วัดบางปิ้ง สพป. สมุทรสาคร 75 เงิน 10
11 บ้านคลองหลวง สพป. สมุทรสาคร 72.33 เงิน 11
12 วัดบางน้ำวน สพป. สมุทรสาคร 71.66 เงิน 12
13 วัดบางปลา สพป. สมุทรสาคร 71.66 เงิน 12
14 วัดเจ็ดริ้ว สพป. สมุทรสาคร 64 ทองแดง 14
15 หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ สพป. สมุทรสาคร 61.33 ทองแดง 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 335
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดปัจจันตาราม สพป. สมุทรสาคร 83 ทอง ชนะเลิศ
2 สมฤดีสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดท่ากระบือ สพป. สมุทรสาคร 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล สพป. สมุทรสาคร 74 เงิน 4
5 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป. สมุทรสาคร 73 เงิน 5
6 บ้านสวนหลวง สพป. สมุทรสาคร 58 เข้าร่วม 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 604
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เอกชัย สพป. สมุทรสาคร 92.33 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลวัดโกรกกราก สพป. สมุทรสาคร 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สามชัยวิเทศศึกษา สพป. สมุทรสาคร 86.66 ทอง 4
5 วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ สพป. สมุทรสาคร 84.66 ทอง 5
6 อนุบาลบ้านแพ้ว สพป. สมุทรสาคร 82 ทอง 6
7 บ้านบางปิ้ง สพป. สมุทรสาคร 79.33 เงิน 7
8 บ้านสวนหลวง สพป. สมุทรสาคร 79 เงิน 8
9 วัดอ่างทอง สพป. สมุทรสาคร 79 เงิน 8
10 วัดอ้อมน้อย สพป. สมุทรสาคร 79 เงิน 8
11 บ้านโคก สพป. สมุทรสาคร 77 เงิน 11
12 หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ สพป. สมุทรสาคร 71 เงิน 12
13 วัดบางปลา สพป. สมุทรสาคร 70 เงิน 13
14 วัดบางกระเจ้า สพป. สมุทรสาคร 68.33 ทองแดง 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 602
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทานตะวันไตรภาษา สพป. สมุทรสาคร 86 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบางปลา สพป. สมุทรสาคร 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองแค สพป. สมุทรสาคร 74 เงิน 4
5 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) สพป. สมุทรสาคร 73.66 เงิน 5
6 วัดอ่างทอง สพป. สมุทรสาคร 73.66 เงิน 5
7 วัดบางกระเจ้า สพป. สมุทรสาคร 71.66 เงิน 7
8 วัดบ้านไร่ สพป. สมุทรสาคร 71.33 เงิน 8
9 วัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรสาคร 71 เงิน 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 329
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 90 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาลบ้านมหาชัย สพป. สมุทรสาคร 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดท่าเสา สพป. สมุทรสาคร 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 327
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลบ้านมหาชัย สพป. สมุทรสาคร 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดท่าเสา สพป. สมุทรสาคร 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 331
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลบ้านมหาชัย สพป. สมุทรสาคร 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 333
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร 91 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาลบ้านมหาชัย สพป. สมุทรสาคร 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เอกชัย สพป. สมุทรสาคร 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดธรรมโชติ สพป. สมุทรสาคร 83 ทอง 4
5 บ้านคลองกระทุ่มแบน สพป. สมุทรสาคร 80 ทอง 5
6 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป. สมุทรสาคร 58 เข้าร่วม 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 369
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองแค สพป. สมุทรสาคร 91.66 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองกระทุ่มแบน สพป. สมุทรสาคร 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม สพป. สมุทรสาคร 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบางน้ำจืด สพป. สมุทรสาคร 83.66 ทอง 4
5 บ้านปลายคลองน้อย สพป. สมุทรสาคร 83.33 ทอง 5
6 ปัญจพรพิทยา สพป. สมุทรสาคร 83 ทอง 6
7 วัดบ้านไร่ สพป. สมุทรสาคร 82 ทอง 7
8 เอกชัย สพป. สมุทรสาคร 79.33 เงิน 8
9 บ้านดอนไผ่ สพป. สมุทรสาคร 74 เงิน 9
10 วัดคลองครุ สพป. สมุทรสาคร 73.33 เงิน 10
11 เทศบาลวัดโกรกกราก สพป. สมุทรสาคร 71 เงิน 11
12 บ้านนาโคก สพป. สมุทรสาคร 69 ทองแดง 12
13 วัดบางกระเจ้า สพป. สมุทรสาคร 69 ทองแดง 12
14 วัดเจ็ดริ้ว สพป. สมุทรสาคร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 375
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สามชัยวิเทศศึกษา สพป. สมุทรสาคร 94 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม สพป. สมุทรสาคร 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลวัดโกรกกราก สพป. สมุทรสาคร 72 เงิน 4
5 บ้านสวนหลวง สพป. สมุทรสาคร 68 ทองแดง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 337
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 90.32 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดปัจจันตาราม สพป. สมุทรสาคร 86.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองตัน สพป. สมุทรสาคร 85.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดปากบ่อ สพป. สมุทรสาคร 82.32 ทอง 4
5 บ้านดอนไผ่ สพป. สมุทรสาคร 81.66 ทอง 5
6 บ้านสวนหลวง สพป. สมุทรสาคร - -
7 วัดท่าเสา สพป. สมุทรสาคร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 250
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เอกชัย สพป. สมุทรสาคร 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 243
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร 100 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดศิริมงคล สพป. สมุทรสาคร 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เอกชัย สพป. สมุทรสาคร 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลวัดช่องลม สพป. สมุทรสาคร 77 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 757
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เอกชัย สพป. สมุทรสาคร 100 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดศิริมงคล สพป. สมุทรสาคร 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 028
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เอกชัย สพป. สมุทรสาคร 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองตัน สพป. สมุทรสาคร 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลบ้านแพ้ว สพป. สมุทรสาคร 80 ทอง 4
5 เจริญศิลป์ศึกษา สพป. สมุทรสาคร 78 เงิน 5
6 วัดบางขุด สพป. สมุทรสาคร 75 เงิน 6
7 วัดนางสาว สพป. สมุทรสาคร 73 เงิน 7
8 วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 73 เงิน 7
9 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 70 เงิน 9
10 อนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 70 เงิน 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 024
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดนางสาว สพป. สมุทรสาคร 92.40 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลบ้านแพ้ว สพป. สมุทรสาคร 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดคลองครุ สพป. สมุทรสาคร 84.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดคลองตันราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 84.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 เอกชัย สพป. สมุทรสาคร 84.20 ทอง 5
6 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 82 ทอง 6
7 บ้านหนองหาดใหญ่ สพป. สมุทรสาคร 79.20 เงิน 7
8 วัดใต้บ้านบ่อ สพป. สมุทรสาคร 79 เงิน 8
9 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 78.20 เงิน 9
10 บ้านคลองซื่อ สพป. สมุทรสาคร 77 เงิน 10
11 เจริญศิลป์ศึกษา สพป. สมุทรสาคร 76.60 เงิน 11
12 วัดยกกระบัตร สพป. สมุทรสาคร 76.40 เงิน 12
13 วัดอ้อมน้อย สพป. สมุทรสาคร 75.80 เงิน 13
14 เทศบาลวัดโกรกกราก สพป. สมุทรสาคร 73.80 เงิน 14
15 วัดบางปลา สพป. สมุทรสาคร 73 เงิน 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน