หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร  
2 โรงเรียนบ้านสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  
3 โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร  
4 โรงเรียนวัดคลองครุ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร  
5 โรงเรียนวัดท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  
6 โรงเรียนวัดนางสาว อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  
7 โรงเรียนวัดบางปิ้ง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร  
8 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร  
9 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร  
10 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร  
11 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  
12 โรงเรียนวัดหนองบัว อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  
13 โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร  
14 โรงเรียนวัดโสภณาราม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร  
15 โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร  
16 โรงเรียนหลวงสินราษฎร์รังสฤษกฎ์ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  
17 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  
18 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นางน้ำผึ้ง เจริญขำ  
19 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร  
20 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ฐิตินันท์ แท่นวิทยานนท์ โทร 0814032696 , เกษณี ปละอุด โทร 0851903701
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]