เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 277
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 284
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 731
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 81.33 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 59.67 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) สพป. สมุทรสงคราม 57.34 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม - -
5 ไทยรัฐวิทยา 70 สพป. สมุทรสงคราม - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 371
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) สพป. สมุทรสงคราม 86 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดลาดเป้ง สพป. สมุทรสงคราม 82.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดศรัทธาธรรม สพป. สมุทรสงคราม 80.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 79.50 เงิน 4
5 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 78.50 เงิน 5
6 วัดปากสมุทร สพป. สมุทรสงคราม 77.50 เงิน 6
7 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) สพป. สมุทรสงคราม 74 เงิน 7
8 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) สพป. สมุทรสงคราม 72 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 352
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 86 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) สพป. สมุทรสงคราม 79 เงิน 4
5 วัดตรีจินดาวัฒนาราม สพป. สมุทรสงคราม 77 เงิน 5
6 วัดศรีสุวรรณคงคาราม สพป. สมุทรสงคราม 72 เงิน 6
7 วัดวรภุมิ สพป. สมุทรสงคราม 69 ทองแดง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 736
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 85 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 77.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) สพป. สมุทรสงคราม 77.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 วัดสวนแก้ว สพป. สมุทรสงคราม 76 เงิน 4
5 วัดธรรมประสิทธิ์ สพป. สมุทรสงคราม 75.50 เงิน 5
6 วัดบางนางลี่ใหญ่ สพป. สมุทรสงคราม 62 ทองแดง 6
7 ศาลจ้าวอาม้า สพป. สมุทรสงคราม 60 ทองแดง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 732
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 87.32 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 77.32 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) สพป. สมุทรสงคราม 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไทยรัฐวิทยา 70 สพป. สมุทรสงคราม - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 370
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วิริยะวิทยามูลนิธิ สพป. สมุทรสงคราม 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดศรัทธาธรรม สพป. สมุทรสงคราม 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศาลจ้าวอาม้า สพป. สมุทรสงคราม 84.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดธรรมประสิทธิ์ สพป. สมุทรสงคราม 80.50 ทอง 4
5 เมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 78.50 เงิน 5
6 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) สพป. สมุทรสงคราม 75 เงิน 6
7 วัดธรรมาวุธาราม สพป. สมุทรสงคราม 74 เงิน 7
8 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป. สมุทรสงคราม 73 เงิน 8
9 วัดตรีจินดาวัฒนาราม สพป. สมุทรสงคราม 63 ทองแดง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 338
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดศรัทธาธรรม สพป. สมุทรสงคราม 57.90 เข้าร่วม ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 353
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดศรัทธาธรรม สพป. สมุทรสงคราม 85.66 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 72.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านลาดใหญ่สามัคคี สพป. สมุทรสงคราม 66.34 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) สพป. สมุทรสงคราม 63.66 ทองแดง 4
5 วัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 60.33 ทองแดง 5
6 วัดปากสมุทร สพป. สมุทรสงคราม 53.67 เข้าร่วม 6
7 บ้านคลองบางกก สพป. สมุทรสงคราม - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 643
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 84 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 753
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 87 ทอง ชนะเลิศ
2 ไทยรัฐวิทยา 70 สพป. สมุทรสงคราม 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 337
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) สพป. สมุทรสงคราม 81.50 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดศรีสุวรรณคงคาราม สพป. สมุทรสงคราม 69.50 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดศรัทธาธรรม สพป. สมุทรสงคราม 67.50 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบางนางลี่ใหญ่ สพป. สมุทรสงคราม 60 ทองแดง 4
5 วัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 737
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 85 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) สพป. สมุทรสงคราม 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบางนางลี่ใหญ่ สพป. สมุทรสงคราม 70.50 เงิน 4
5 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) สพป. สมุทรสงคราม 69 ทองแดง 5
6 วัดศรีสุวรรณคงคาราม สพป. สมุทรสงคราม - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 601
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 72 เงิน ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 374
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 80.50 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดปากสมุทร สพป. สมุทรสงคราม 74.60 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) สพป. สมุทรสงคราม 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 70.60 เงิน 4
5 วัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม - -
6 วัดลาดเป้ง สพป. สมุทรสงคราม - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 605
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดปากสมุทร สพป. สมุทรสงคราม 94 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) สพป. สมุทรสงคราม 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 86.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดลาดเป้ง สพป. สมุทรสงคราม 85 ทอง 4
5 วัดสาธุชนาราม สพป. สมุทรสงคราม 85 ทอง 4
6 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 77 เงิน 6
7 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) สพป. สมุทรสงคราม - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 603
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดปากสมุทร สพป. สมุทรสงคราม 85.67 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดลาดเป้ง สพป. สมุทรสงคราม 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 73.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 604
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสาธุชนาราม สพป. สมุทรสงคราม 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 81.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดคลองโคน สพป. สมุทรสงคราม 80 ทอง 4
5 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) สพป. สมุทรสงคราม 79 เงิน 5
6 วัดตรีจินดาวัฒนาราม สพป. สมุทรสงคราม - -
7 วัดลาดเป้ง สพป. สมุทรสงคราม - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 602
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 88.33 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดลาดเป้ง สพป. สมุทรสงคราม 85.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) สพป. สมุทรสงคราม 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบางนางลี่ใหญ่ สพป. สมุทรสงคราม 62 ทองแดง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 369
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) สพป. สมุทรสงคราม 94 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดศรีสุวรรณคงคาราม สพป. สมุทรสงคราม 85 ทอง 4
5 วัดบางนางลี่ใหญ่ สพป. สมุทรสงคราม - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 373
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 80 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 372
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดลาดเป้ง สพป. สมุทรสงคราม 89 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) สพป. สมุทรสงคราม 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) สพป. สมุทรสงคราม 81.31 ทอง 4
5 วัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 80.65 ทอง 5
6 บ้านยายแพง สพป. สมุทรสงคราม 80 ทอง 6
7 วัดตรีจินดาวัฒนาราม สพป. สมุทรสงคราม 79 เงิน 7
8 วิริยะวิทยามูลนิธิ สพป. สมุทรสงคราม 78 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 287
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 84 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 399
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 80.50 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 378
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดธรรมสถิติ์วราราม สพป. สมุทรสงคราม 65 ทองแดง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 396
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 96 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) สพป. สมุทรสงคราม 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านลาดใหญ่สามัคคี สพป. สมุทรสงคราม 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 398
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านลาดใหญ่สามัคคี สพป. สมุทรสงคราม 92 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 376
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) สพป. สมุทรสงคราม 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 241
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 85 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) สพป. สมุทรสงคราม 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเขตเมือง สพป. สมุทรสงคราม - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน