สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สมุทรสงคราม
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสมุทรสงคราม 38 12 2 52 52 4 2 0 58
2 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 12 12 6 30 23 13 7 5 43
3 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 9 3 2 14 12 7 2 0 21
4 เมืองสมุทรสงคราม 8 11 6 25 24 7 2 2 33
5 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 7 4 11 22 10 14 6 10 30
6 วัดลาดเป้ง 6 7 2 15 14 2 5 6 21
7 ไทยรัฐวิทยา 70 6 6 2 14 11 1 1 2 13
8 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 6 2 7 15 10 4 2 5 16
9 วัดปากสมุทร 5 5 2 12 9 4 3 4 16
10 บ้านลาดใหญ่สามัคคี 5 2 4 11 9 1 2 2 12
11 วัดท้ายหาด 4 1 3 8 8 3 2 2 13
12 วัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) 3 8 1 12 11 7 2 4 20
13 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 3 6 5 14 9 13 1 1 23
14 วัดศรัทธาธรรม 3 4 3 10 8 0 1 1 9
15 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส 3 2 2 7 10 9 1 1 20
16 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 3 1 2 6 5 5 1 3 11
17 วัดสาธุชนาราม 2 4 1 7 5 2 4 1 11
18 บ้านคลองบางกก 2 2 6 10 8 5 2 5 15
19 วัดแก่นจันทน์ 2 2 2 6 7 3 0 0 10
20 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) 2 1 3 6 4 3 0 2 7
21 สารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 2 0 0 2 2 0 0 0 2
22 บ้านคลองสมบูรณ์ 1 5 0 6 6 6 6 1 18
23 วัดศรีสุวรรณคงคาราม 1 2 3 6 6 4 4 1 14
24 วัดธรรมาวุธาราม 1 2 0 3 3 2 2 0 7
25 วัดธรรมสถิติ์วราราม 1 2 0 3 0 3 3 1 6
26 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) 1 1 1 3 3 0 1 0 4
27 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) 1 1 0 2 2 1 0 0 3
28 ถาวรวิทยา 1 1 0 2 2 0 0 1 2
29 บ้านแพรกหนามแดง 1 0 3 4 1 2 0 2 3
30 วิริยะวิทยามูลนิธิ 1 0 1 2 3 2 0 1 5
31 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) 1 0 1 2 2 2 0 0 4
32 วัดคลองโคน 1 0 0 1 3 1 0 0 4
33 บ้านยายแพง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
34 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
35 วัดบางประจันต์ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
36 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) 0 4 0 4 4 1 1 1 6
37 ดรุณานุเคราะห์ 0 2 0 2 2 0 1 0 3
38 กงหลีเจี้ยนหมิน 0 2 0 2 0 3 2 2 5
39 ล้อมรัก 0 1 4 5 2 3 2 2 7
40 วัดธรรมประสิทธิ์ 0 1 2 3 4 5 1 1 10
41 วัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) 0 1 1 2 3 0 0 0 3
42 วัดปราโมทย์ 0 1 0 1 2 2 2 1 6
43 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) 0 1 0 1 1 1 2 0 4
44 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฏร์นุกูล) 0 1 0 1 1 1 1 0 3
45 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 0 1 0 1 1 1 0 0 2
46 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 0 1 0 1 1 0 1 0 2
47 วัดบางสะแก 0 1 0 1 1 0 0 1 1
48 วัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) 0 0 2 2 2 3 3 1 8
49 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) 0 0 2 2 1 5 0 0 6
50 บ้านเขตเมือง 0 0 2 2 0 2 0 2 2
51 บ้านตะวันจาก 0 0 1 1 3 6 0 0 9
52 บ้านรางห้าตำลึง (สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) 0 0 1 1 1 2 0 2 3
53 ศาลจ้าวอาม้า 0 0 1 1 1 1 2 0 4
54 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) 0 0 1 1 0 5 4 1 9
55 บ้านลาดใหญ่ 0 0 1 1 0 1 1 1 2
56 วัดตรีจินดาวัฒนาราม 0 0 0 0 1 4 1 1 6
57 วัดวรภุมิ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
58 วัดจุฬามณี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
59 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
60 วัดสวนแก้ว 0 0 0 0 0 3 0 0 3
61 วัดบางนางลี่ใหญ่ 0 0 0 0 0 2 4 1 6
62 วัดแก้วเจริญ (เฟื้อบำรุง) 0 0 0 0 0 2 1 1 3
63 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) 0 0 0 0 0 2 1 0 3
64 วัดปรกสุธรรมาราม (สามัคคีพิทยาคาร) 0 0 0 0 0 1 1 1 2
65 บ้านบางนางลี่ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
66 วัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
67 บ้านฉู่ฉี่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
68 ดรุณานุกูล 0 0 0 0 0 0 0 1 0
69 บ้านบางบ่อ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
70 วัดมณีสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 อนุกูลวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 145 126 99 370 321 189 97 85 607