สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สมุทรสงคราม
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสมุทรสงคราม 38 12 2 52 52 4 2 0 58
2 เมืองสมุทรสงคราม 16 12 6 34 32 8 2 2 42
3 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 14 3 8 25 19 4 3 5 26
4 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 12 12 6 30 24 13 7 5 44
5 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 9 3 2 14 12 7 2 0 21
6 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 7 4 11 22 10 14 6 10 30
7 วัดลาดเป้ง 6 7 2 15 14 2 5 6 21
8 ไทยรัฐวิทยา 70 6 6 2 14 11 1 1 2 13
9 วัดปากสมุทร 5 5 2 12 9 4 3 4 16
10 บ้านลาดใหญ่สามัคคี 5 2 4 11 9 1 2 2 12
11 วัดท้ายหาด 4 1 3 8 8 3 2 2 13
12 วัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) 3 8 1 12 11 7 2 4 20
13 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 3 6 5 14 9 13 1 1 23
14 วัดศรัทธาธรรม 3 4 3 10 8 0 1 1 9
15 วัดสาธุชนาราม 3 4 1 8 6 2 4 1 12
16 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส 3 2 2 7 10 9 1 1 20
17 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) 3 1 3 7 5 3 0 2 8
18 บ้านตะวันจาก 3 1 2 6 8 6 0 0 14
19 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 3 1 2 6 5 5 1 3 11
20 วัดธรรมสถิติ์วราราม 2 3 0 5 2 3 3 1 8
21 บ้านคลองบางกก 2 2 6 10 8 5 2 5 15
22 วัดแก่นจันทน์ 2 2 2 6 7 3 0 0 10
23 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) 2 1 0 3 2 2 0 0 4
24 วัดบางประจันต์ 2 0 0 2 2 0 1 0 3
25 สารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 2 0 0 2 2 0 0 0 2
26 บ้านคลองสมบูรณ์ 1 5 0 6 6 6 6 1 18
27 วัดศรีสุวรรณคงคาราม 1 2 3 6 6 4 4 1 14
28 วัดธรรมาวุธาราม 1 2 0 3 3 2 2 0 7
29 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) 1 1 1 3 3 0 1 0 4
30 ถาวรวิทยา 1 1 0 2 2 0 0 1 2
31 วัดน้อยแสงจันทร์ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
32 บ้านแพรกหนามแดง 1 0 3 4 1 2 0 2 3
33 วิริยะวิทยามูลนิธิ 1 0 1 2 3 2 0 1 5
34 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) 1 0 1 2 2 2 0 0 4
35 วัดคลองโคน 1 0 0 1 3 1 0 0 4
36 บ้านยายแพง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
37 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
38 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) 0 4 0 4 4 1 1 1 6
39 ดรุณานุเคราะห์ 0 2 0 2 2 0 1 0 3
40 กงหลีเจี้ยนหมิน 0 2 0 2 0 3 2 2 5
41 ล้อมรัก 0 1 4 5 2 3 2 2 7
42 วัดธรรมประสิทธิ์ 0 1 2 3 4 5 1 1 10
43 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) 0 1 2 3 1 6 4 1 11
44 วัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) 0 1 1 2 3 0 0 0 3
45 วัดปราโมทย์ 0 1 0 1 2 2 2 1 6
46 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) 0 1 0 1 1 1 2 0 4
47 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฏร์นุกูล) 0 1 0 1 1 1 1 0 3
48 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 0 1 0 1 1 1 0 0 2
49 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 0 1 0 1 1 0 1 0 2
50 วัดบางสะแก 0 1 0 1 1 0 0 1 1
51 วัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) 0 0 2 2 2 3 3 1 8
52 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) 0 0 2 2 1 5 0 0 6
53 ศาลจ้าวอาม้า 0 0 2 2 1 2 2 0 5
54 บ้านเขตเมือง 0 0 2 2 0 2 0 2 2
55 บ้านรางห้าตำลึง (สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) 0 0 1 1 1 2 0 2 3
56 วัดบางนางลี่ใหญ่ 0 0 1 1 0 2 5 1 7
57 บ้านลาดใหญ่ 0 0 1 1 0 1 1 1 2
58 วัดตรีจินดาวัฒนาราม 0 0 0 0 1 4 1 1 6
59 วัดวรภุมิ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
60 วัดจุฬามณี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
61 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
62 วัดสวนแก้ว 0 0 0 0 0 3 0 0 3
63 วัดแก้วเจริญ (เฟื้อบำรุง) 0 0 0 0 0 2 1 1 3
64 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) 0 0 0 0 0 2 1 0 3
65 วัดปรกสุธรรมาราม (สามัคคีพิทยาคาร) 0 0 0 0 0 1 1 1 2
66 บ้านบางนางลี่ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
67 วัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
68 บ้านฉู่ฉี่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
69 ดรุณานุกูล 0 0 0 0 0 0 0 1 0
70 บ้านบางบ่อ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
71 วัดมณีสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 อนุกูลวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 170 132 104 406 352 193 99 85 644