สรุปเหรียญรางวัล สพป. สมุทรสงคราม
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสมุทรสงคราม 52 4 2 0 58
2 เมืองสมุทรสงคราม 24 7 2 2 33
3 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 23 13 7 5 43
4 วัดลาดเป้ง 14 2 5 6 21
5 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 12 7 2 0 21
6 วัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) 11 7 2 4 20
7 ไทยรัฐวิทยา 70 11 1 1 2 13
8 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 10 14 6 10 30
9 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส 10 9 1 1 20
10 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 10 4 2 5 16
11 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 9 13 1 1 23
12 วัดปากสมุทร 9 4 3 4 16
13 บ้านลาดใหญ่สามัคคี 9 1 2 2 12
14 บ้านคลองบางกก 8 5 2 5 15
15 วัดท้ายหาด 8 3 2 2 13
16 วัดศรัทธาธรรม 8 0 1 1 9
17 วัดแก่นจันทน์ 7 3 0 0 10
18 บ้านคลองสมบูรณ์ 6 6 6 1 18
19 วัดศรีสุวรรณคงคาราม 6 4 4 1 14
20 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 5 5 1 3 11
21 วัดสาธุชนาราม 5 2 4 1 11
22 วัดธรรมประสิทธิ์ 4 5 1 1 10
23 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) 4 3 0 2 7
24 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) 4 1 1 1 6
25 บ้านตะวันจาก 3 6 0 0 9
26 วัดธรรมาวุธาราม 3 2 2 0 7
27 วิริยะวิทยามูลนิธิ 3 2 0 1 5
28 วัดคลองโคน 3 1 0 0 4
29 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) 3 0 1 0 4
30 วัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) 3 0 0 0 3
31 วัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) 2 3 3 1 8
32 ล้อมรัก 2 3 2 2 7
33 วัดปราโมทย์ 2 2 2 1 6
34 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) 2 2 0 0 4
35 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) 2 1 0 0 3
36 ดรุณานุเคราะห์ 2 0 1 0 3
37 ถาวรวิทยา 2 0 0 1 2
38 สารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 2 0 0 0 2
39 บ้านยายแพง 2 0 0 0 2
40 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) 2 0 0 0 2
41 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) 1 5 0 0 6
42 วัดตรีจินดาวัฒนาราม 1 4 1 1 6
43 บ้านแพรกหนามแดง 1 2 0 2 3
44 บ้านรางห้าตำลึง (สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) 1 2 0 2 3
45 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) 1 1 2 0 4
46 ศาลจ้าวอาม้า 1 1 2 0 4
47 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฏร์นุกูล) 1 1 1 0 3
48 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 1 1 0 0 2
49 วัดวรภุมิ 1 0 1 1 2
50 วัดบางประจันต์ 1 0 1 0 2
51 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 1 0 1 0 2
52 วัดบางสะแก 1 0 0 1 1
53 วัดจุฬามณี 1 0 0 0 1
54 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) 1 0 0 0 1
55 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) 0 5 4 1 9
56 วัดธรรมสถิติ์วราราม 0 3 3 1 6
57 กงหลีเจี้ยนหมิน 0 3 2 2 5
58 วัดสวนแก้ว 0 3 0 0 3
59 วัดบางนางลี่ใหญ่ 0 2 4 1 6
60 วัดแก้วเจริญ (เฟื้อบำรุง) 0 2 1 1 3
61 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) 0 2 1 0 3
62 บ้านเขตเมือง 0 2 0 2 2
63 บ้านลาดใหญ่ 0 1 1 1 2
64 วัดปรกสุธรรมาราม (สามัคคีพิทยาคาร) 0 1 1 1 2
65 บ้านบางนางลี่ 0 1 1 0 2
66 วัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์) 0 1 1 0 2
67 บ้านฉู่ฉี่ 0 1 0 0 1
68 ดรุณานุกูล 0 0 0 1 0
69 บ้านบางบ่อ 0 0 0 1 0
70 วัดมณีสรรค์ 0 0 0 0 0
71 อนุกูลวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 321 189 97 85 692