หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สมุทรสงคราม

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 58 52 89.66% 4 6.9% 2 3.45% 0 0% 58
2 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 45 32 72.73% 8 18.18% 2 4.55% 2 4.55% 44
3 โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 51 24 48.98% 13 26.53% 7 14.29% 5 10.2% 49
4 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 31 19 61.29% 4 12.9% 3 9.68% 5 16.13% 31
5 โรงเรียนวัดลาดเป้ง 31 14 51.85% 2 7.41% 5 18.52% 6 22.22% 27
6 โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 21 12 57.14% 7 33.33% 2 9.52% 0 0% 21
7 โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) 30 11 45.83% 7 29.17% 2 8.33% 4 16.67% 24
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 17 11 73.33% 1 6.67% 1 6.67% 2 13.33% 15
9 โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 42 10 25% 14 35% 6 15% 10 25% 40
10 โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส 22 10 47.62% 9 42.86% 1 4.76% 1 4.76% 21
11 โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 24 9 37.5% 13 54.17% 1 4.17% 1 4.17% 24
12 โรงเรียนวัดปากสมุทร 24 9 45% 4 20% 3 15% 4 20% 20
13 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 15 9 64.29% 1 7.14% 2 14.29% 2 14.29% 14
14 โรงเรียนบ้านตะวันจาก 15 8 57.14% 6 42.86% 0 0% 0 0% 14
15 โรงเรียนบ้านคลองบางกก 22 8 40% 5 25% 2 10% 5 25% 20
16 โรงเรียนวัดท้ายหาด 15 8 53.33% 3 20% 2 13.33% 2 13.33% 15
17 โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม 13 8 80% 0 0% 1 10% 1 10% 10
18 โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
19 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 20 6 31.58% 6 31.58% 6 31.58% 1 5.26% 19
20 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม 16 6 40% 4 26.67% 4 26.67% 1 6.67% 15
21 โรงเรียนวัดสาธุชนาราม 14 6 46.15% 2 15.38% 4 30.77% 1 7.69% 13
22 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 15 5 35.71% 5 35.71% 1 7.14% 3 21.43% 14
23 โรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) 12 5 50% 3 30% 0 0% 2 20% 10
24 โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 11 4 36.36% 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 11
25 โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
26 โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
27 โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ 8 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
28 โรงเรียนวัดคลองโคน 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
29 โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
30 โรงเรียนวัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
31 โรงเรียนวัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) 10 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 9
32 โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม 9 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 9
33 โรงเรียนล้อมรัก 9 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
34 โรงเรียนวัดปราโมทย์ 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
35 โรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
36 โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
37 โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ 5 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
38 โรงเรียนวัดบางประจันต์ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
39 โรงเรียนถาวรวิทยา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
40 โรงเรียนบ้านยายแพง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
41 โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
42 โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
43 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
44 โรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) 12 1 8.33% 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 12
45 โรงเรียนวัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) 8 1 16.67% 5 83.33% 0 0% 0 0% 6
46 โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม 8 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 7
47 โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า 6 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
48 โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง 8 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
49 โรงเรียนบ้านรางห้าตำลึง (สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
50 โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
51 โรงเรียนวัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฏร์นุกูล) 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
52 โรงเรียนวัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
53 โรงเรียนวัดวรภุมิ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
54 โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
55 โรงเรียนวัดบางสะแก 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
56 โรงเรียนวัดจุฬามณี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
57 โรงเรียนศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
58 โรงเรียนกงหลีเจี้ยนหมิน 7 0 0% 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 7
59 โรงเรียนวัดสวนแก้ว 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
60 โรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่ 10 0 0% 2 25% 5 62.5% 1 12.5% 8
61 โรงเรียนวัดแก้วเจริญ (เฟื้อบำรุง) 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
62 โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
63 โรงเรียนบ้านเขตเมือง 6 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
64 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
65 โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม (สามัคคีพิทยาคาร) 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
66 โรงเรียนบ้านบางนางลี่ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
67 โรงเรียนวัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์) 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
68 โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
69 โรงเรียนดรุณานุกูล 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
70 โรงเรียนบ้านบางบ่อ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
71 โรงเรียนวัดมณีสรรค์ 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
72 โรงเรียนอนุกูลวิทยา 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางจิราพร กรกชงาม โทร 098-9359295 E-mail : maximam506@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]