หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 755 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 21 พ.ย. 2559 08.00 - 15.00
-
2 756 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 21 พ.ย. 2559 08.00 - 15.00
-
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 21 พ.ย. 2559 08.00 - 15.00
-
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 21 พ.ย. 2559 08.00 - 15.00
-
5 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 21 พ.ย. 2559 08.00 - 15.00
-
6 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 21 พ.ย. 2559 08.00 - 15.00
-
7 250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 21 พ.ย. 2559 08.00 - 15.00
-
8 251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 21 พ.ย. 2559 08.00 - 15.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางจิราพร กรกชงาม โทร 098-9359295 E-mail : maximam506@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]