หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ นางนันทวดี เทียนไชย   0871666145
2 โรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชติ นางวรัญญา เชื้อชูชาติ   090-5514985
3 โรงเรียนวัดบางน้อย นางสาวกฤษณา แสงสกุุล   081-9423830
4 โรงเรียนวัดเกตุการาม นางสาวสุปราณี ชื่นชมภ   089-6067139
5 โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม นางสาวสุปราณี ชื่นชมภู   089-6067139
6 โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ นางสาวสุนิษา สุเพ็งคำ   085-9719659
7 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม นางพรสวรรค์ โฆษิตจินดา   088-4558276
8 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม นางสาวเบญจมาศ นันตสุคนธ์   083-4923005

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางจิราพร กรกชงาม โทร 098-9359295 E-mail : maximam506@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]