หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนค่ายบางระจัน 7 14 7
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัด 2 2 2
3 004 โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม 20 42 25
4 005 โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง 1 10 3
5 006 โรงเรียนชุมชนวัดตราชู 9 16 10
6 169 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอน 0 0 0
7 010 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ มิตรภาพที่ 133 13 30 20
8 159 โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา 8 12 8
9 147 โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 22 29 27
10 007 โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล 9 16 9
11 152 โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน 7 22 12
12 171 โรงเรียนบ้านคูเมือง 11 26 11
13 021 โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ 4 8 4
14 022 โรงเรียนบ้านทุ่งว้า 0 0 0
15 139 โรงเรียนบ้านบางสำราญ 0 0 0
16 024 โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 25 60 42
17 019 โรงเรียนบ้านเก่า 3 7 3
18 141 โรงเรียนราษฎร์ประสิทธิ์ 9 43 21
19 188 โรงเรียนล่องกะเบา 1 1 0
20 030 โรงเรียนวัดกระดังงา 3 9 6
21 183 โรงเรียนวัดกระทุ่มปี่ 2 3 3
22 181 โรงเรียนวัดกระโจม 0 0 0
23 187 โรงเรียนวัดกลาง 10 19 15
24 033 โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข 7 13 10
25 034 โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์ 4 10 7
26 177 โรงเรียนวัดการ้อง 11 26 9
27 039 โรงเรียนวัดขุนสงฆ์ 2 5 3
28 038 โรงเรียนวัดข่อย 14 41 24
29 135 โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี 2 5 3
30 041 โรงเรียนวัดคีม 19 47 29
31 045 โรงเรียนวัดจักรสีห์ 8 17 11
32 048 โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม 0 0 0
33 162 โรงเรียนวัดชันสูตร 0 0 0
34 174 โรงเรียนวัดดอกไม้ 0 0 0
35 053 โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 3 3 3
36 054 โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ 5 8 5
37 055 โรงเรียนวัดตะโกรวม 11 30 22
38 057 โรงเรียนวัดตึกราชา 2 5 4
39 193 โรงเรียนวัดตุ้มหู 6 13 7
40 156 โรงเรียนวัดถอนสมอ 9 14 10
41 061 โรงเรียนวัดทอง 4 9 5
42 189 โรงเรียนวัดท่าอิฐ 15 24 18
43 180 โรงเรียนวัดน้อย 7 24 11
44 063 โรงเรียนวัดน้อยนางหงษ์ 0 0 0
45 164 โรงเรียนวัดน้ำผึ้ง 2 3 2
46 191 โรงเรียนวัดบางปูน 13 40 24
47 067 โรงเรียนวัดบ้านกลับ 6 13 8
48 068 โรงเรียนวัดบ้านจ่า(เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) 6 6 6
49 182 โรงเรียนวัดบ้านลำ 24 54 40
50 073 โรงเรียนวัดประดับ 19 31 22
51 167 โรงเรียนวัดประศุก 0 0 0
52 075 โรงเรียนวัดประสาท 4 13 5
53 076 โรงเรียนวัดประสิทธิคุณากร 3 3 3
54 072 โรงเรียนวัดประโชติการาม 22 47 36
55 175 โรงเรียนวัดปลาไหล 4 10 6
56 080 โรงเรียนวัดพรหมสาคร 42 115 69
57 079 โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส 2 6 2
58 081 โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี 5 29 11
59 157 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 1 3 1
60 168 โรงเรียนวัดยาง 4 14 8
61 190 โรงเรียนวัดระนาม 6 15 9
62 194 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 0 0 0
63 098 โรงเรียนวัดวังกะจับ 9 26 13
64 163 โรงเรียนวัดวังขรณ์ 2 4 2
65 155 โรงเรียนวัดวิหารขาว 14 28 22
66 101 โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม 0 0 0
67 102 โรงเรียนวัดศรีสาคร 2 4 3
68 173 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 5 7 5
69 104 โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง 3 5 4
70 136 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 26 52 38
71 146 โรงเรียนวัดสาธุการาม 3 17 8
72 107 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 0 0 0
73 148 โรงเรียนวัดสิงห์ 8 12 10
74 170 โรงเรียนวัดหนองสุ่ม 5 11 4
75 115 โรงเรียนวัดหลวง 1 3 1
76 138 โรงเรียนวัดหัวว่าว 0 0 0
77 116 โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข 9 16 13
78 119 โรงเรียนวัดอัมพวัน 31 52 46
79 037 โรงเรียนวัดเก้าชั่ง 7 7 7
80 047 โรงเรียนวัดเฉลิมมาศ 3 8 5
81 197 โรงเรียนวัดเชียงราก 19 46 25
82 186 โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์ 5 10 8
83 059 โรงเรียนวัดเตย 9 11 9
84 178 โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 22 43 34
85 137 โรงเรียนวัดเสาธงทอง 0 0 0
86 172 โรงเรียนวัดเสือข้าม 2 3 2
87 192 โรงเรียนวัดแจ้ง 0 0 0
88 118 โรงเรียนวัดแหลมคาง 10 20 13
89 140 โรงเรียนวัดโคกพระ 4 6 5
90 043 โรงเรียนวัดโคปูน 4 4 4
91 044 โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 25 57 40
92 166 โรงเรียนวัดโบสถ์ 29 103 43
93 153 โรงเรียนวัดโบสถ์ 3 5 4
94 084 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 0 0 0
95 085 โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี 11 14 11
96 149 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 8 63 20
97 150 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม 6 12 9
98 179 โรงเรียนวัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด) 3 10 4
99 160 โรงเรียนวัดโพธิ์หอม 4 7 4
100 161 โรงเรียนวัดโพธิ์ัรัตนาราม 0 0 0
101 091 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 0 0 0
102 092 โรงเรียนวัดโภคาภิวัฒน์ 0 0 0
103 154 โรงเรียนวัดโสภา 28 69 33
104 134 โรงเรียนวัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ ๑๘๓) 7 18 11
105 145 โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน 19 38 18
106 158 โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง 4 9 7
107 126 โรงเรียนอนุบาลบางระจัน 24 73 34
108 127 โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี 13 26 14
109 129 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 54 132 80
110 130 โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี (วัดโพธิ์ศรี) 12 43 17
111 128 โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี 15 20 17
112 028 โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ 13 34 21
113 017 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๖ (บ้านหนองกระทุ่ม) 6 11 9
114 018 โรงเรียนนาคประดิษฐ์ 0 0 0
115 176 โรงเรียนปราสาทวิทยา 0 0 0
116 027 โรงเรียนพระกุมารเยซู สิงห์บุรี 20 80 23
117 120 โรงเรียนวิจิตรศึกษา 23 37 25
118 196 โรงเรียนศรีอุดมวิทยา 2 16 2
119 121 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 3 5 3
120 195 โรงเรียนสิงห์อุดมวิทยา 0 0 0
121 144 โรงเรียนอนุบาลกฤตพงษ์ธร 0 0 0
122 122 โรงเรียนอนุบาลกฤตพงษ์ธร 0 0 0
123 131 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 39 64 50
124 151 โรงเรียนอุดมทรัพย์ 4 10 7
125 133 โรงเรียนอุดมศิลป์ 1 1 1
126 165 โรงเรียนเจริญสอน 0 0 0
127 143 โรงเรียนโพธิ์รัตนวรานุสรณ์ 0 0 0
128 002 โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์ 28 53 42
129 125 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 21 48 25
130 013 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ 5 23 7
131 184 โรงเรียนเทศบาล ๑ สหราษฎร์วิทยา 5 11 6
132 015 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสถียรวัฒนดิษฐ์ 0 0 0
133 185 โรงเรียนเทศบาลทับยา(วัดสุทธาวาส) 3 4 3
รวม 1099 2556 1532
4088

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]