หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สิงห์บุรี

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 54 37 69.81% 9 16.98% 5 9.43% 2 3.77% 53
2 โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 22 17 77.27% 3 13.64% 1 4.55% 1 4.55% 22
3 โรงเรียนวัดคีม 19 17 94.44% 0 0% 1 5.56% 0 0% 18
4 โรงเรียนวัดพรหมสาคร 42 16 43.24% 9 24.32% 6 16.22% 6 16.22% 37
5 โรงเรียนวัดบ้านลำ 24 16 66.67% 4 16.67% 3 12.5% 1 4.17% 24
6 โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 25 14 58.33% 5 20.83% 2 8.33% 3 12.5% 24
7 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 39 13 34.21% 15 39.47% 4 10.53% 6 15.79% 38
8 โรงเรียนวัดโบสถ์ 29 13 44.83% 9 31.03% 3 10.34% 4 13.79% 29
9 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 21 13 61.9% 5 23.81% 1 4.76% 2 9.52% 21
10 โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 25 13 56.52% 1 4.35% 6 26.09% 3 13.04% 23
11 โรงเรียนวัดประโชติการาม 22 12 57.14% 4 19.05% 4 19.05% 1 4.76% 21
12 โรงเรียนวัดเชียงราก 19 12 66.67% 2 11.11% 1 5.56% 3 16.67% 18
13 โรงเรียนวิจิตรศึกษา 23 11 47.83% 7 30.43% 3 13.04% 2 8.7% 23
14 โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 22 11 52.38% 2 9.52% 2 9.52% 6 28.57% 21
15 โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์ 28 9 33.33% 10 37.04% 5 18.52% 3 11.11% 27
16 โรงเรียนวัดประดับ 19 8 42.11% 4 21.05% 4 21.05% 3 15.79% 19
17 โรงเรียนวัดข่อย 14 8 57.14% 3 21.43% 1 7.14% 2 14.29% 14
18 โรงเรียนวัดอัมพวัน 31 7 23.33% 9 30% 11 36.67% 3 10% 30
19 โรงเรียนอนุบาลบางระจัน 24 7 30.43% 8 34.78% 4 17.39% 4 17.39% 23
20 โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี 15 7 46.67% 5 33.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
21 โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม 20 7 43.75% 5 31.25% 1 6.25% 3 18.75% 16
22 โรงเรียนวัดถอนสมอ 9 7 77.78% 0 0% 1 11.11% 1 11.11% 9
23 โรงเรียนวัดน้อย 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
24 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 26 6 26.09% 8 34.78% 5 21.74% 4 17.39% 23
25 โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน 19 6 33.33% 7 38.89% 3 16.67% 2 11.11% 18
26 โรงเรียนวัดโสภา 28 6 37.5% 6 37.5% 1 6.25% 3 18.75% 16
27 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ มิตรภาพที่ 133 13 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
28 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
29 โรงเรียนบ้านคูเมือง 11 6 60% 1 10% 1 10% 2 20% 10
30 โรงเรียนวัดวิหารขาว 14 6 46.15% 0 0% 4 30.77% 3 23.08% 13
31 โรงเรียนวัดเก้าชั่ง 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
32 โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ 13 5 38.46% 5 38.46% 2 15.38% 1 7.69% 13
33 โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี 13 5 41.67% 3 25% 3 25% 1 8.33% 12
34 โรงเรียนวัดบางปูน 13 5 41.67% 1 8.33% 4 33.33% 2 16.67% 12
35 โรงเรียนวัดการ้อง 11 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
36 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
37 โรงเรียนพระกุมารเยซู สิงห์บุรี 20 4 21.05% 6 31.58% 4 21.05% 5 26.32% 19
38 โรงเรียนวัดท่าอิฐ 15 4 33.33% 5 41.67% 0 0% 3 25% 12
39 โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี (วัดโพธิ์ศรี) 12 4 36.36% 4 36.36% 3 27.27% 0 0% 11
40 โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
41 โรงเรียนวัดวังกะจับ 9 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
42 โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
43 โรงเรียนวัดยาง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
44 โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี 11 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
45 โรงเรียนวัดเตย 9 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
46 โรงเรียนวัดสิงห์ 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
47 โรงเรียนวัดจักรสีห์ 8 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
48 โรงเรียนค่ายบางระจัน 7 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
49 โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
50 โรงเรียนวัดระนาม 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
51 โรงเรียนวัดกลาง 10 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 2 22.22% 9
52 โรงเรียนวัดแหลมคาง 10 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
53 โรงเรียนวัดตุ้มหู 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
54 โรงเรียนวัดบ้านกลับ 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
55 โรงเรียนวัดตะโกรวม 11 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
56 โรงเรียนวัดปลาไหล 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
57 โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
58 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๖ (บ้านหนองกระทุ่ม) 6 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
59 โรงเรียนวัดกระดังงา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
60 โรงเรียนวัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
61 โรงเรียนชุมชนวัดตราชู 9 2 22.22% 3 33.33% 4 44.44% 0 0% 9
62 โรงเรียนราษฎร์ประสิทธิ์ 9 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
63 โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
64 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม 6 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
65 โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน 7 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
66 โรงเรียนวัดประสาท 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
67 โรงเรียนวัดประสิทธิคุณากร 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
68 โรงเรียนวัดเฉลิมมาศ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
69 โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
70 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
71 โรงเรียนเทศบาล ๑ สหราษฎร์วิทยา 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
72 โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข 9 1 12.5% 2 25% 2 25% 3 37.5% 8
73 โรงเรียนวัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ ๑๘๓) 7 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
74 โรงเรียนวัดบ้านจ่า(เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) 6 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
75 โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
76 โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
77 โรงเรียนอุดมทรัพย์ 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
78 โรงเรียนวัดสาธุการาม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
79 โรงเรียนเทศบาลทับยา(วัดสุทธาวาส) 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนวัดหนองสุ่ม 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
81 โรงเรียนวัดโคกพระ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
82 โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง 4 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
83 โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัด 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
84 โรงเรียนวัดตึกราชา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
85 โรงเรียนวัดเสือข้าม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
86 โรงเรียนวัดกระทุ่มปี่ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
87 โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
88 โรงเรียนวัดโพธิ์หอม 4 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
89 โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
90 โรงเรียนวัดน้ำผึ้ง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล 9 0 0% 1 20% 4 80% 0 0% 5
92 โรงเรียนวัดโบสถ์ 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
93 โรงเรียนวัดศรีสาคร 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนศรีอุดมวิทยา 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนล่องกะเบา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนวัดโคปูน 4 0 0% 0 0% 1 25% 3 75% 4
97 โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
98 โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
99 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
100 โรงเรียนวัดหลวง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
101 โรงเรียนอุดมศิลป์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านเก่า 3 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
103 โรงเรียนวัดทอง 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
104 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
105 โรงเรียนวัดขุนสงฆ์ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
106 โรงเรียนวัดวังขรณ์ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]