หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ระหว่าง วันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   12 พ.ย. 2559   13 พ.ย. 2559   14 พ.ย. 2559   17 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 14 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.4/2 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป. 4/3 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
5 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร บริเวณลานธรรม 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
6 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร บริเวณลานธรรม 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 ชั้น ล่าง ห้อง 101 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 ชั้น ล่าง ห้อง 102 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 ชั้น ล่าง ห้อง 101 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร โรงอาหาร ชั้น ล่าง 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร โรงอาหาร ชั้น ล่าง 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร โรงอาหาร ชั้น ล่าง 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สพป.สิงห์บุรี ห้องประชุม ชั้น 2 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สพป.สิงห์บุรี ห้องประชุม ชั้น 2 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
9 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 ชั้น ล่าง ห้อง 103 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
10 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 ชั้น ล่าง ห้อง 104 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
11 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 ชั้น ล่าง ห้อง 109 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
12 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคารห้องสมุด ชั้น 2 ห้อง ปีกขวา 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
13 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคารห้องสมุด ชั้น 2 ห้อง ปีกซ้าย 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
14 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคารห้องสมุด ชั้น ล่าง ห้อง ด้านใน 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
15 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคารห้องสมุด ชั้น ล่าง ห้อง ห้องขวา 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
16 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคารห้องสมุด ชั้น ล่าง ห้อง ห้องขวา 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี (เฉลิมพระเกียรติ) ห้องพัฒนาบุคลากร 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
2 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี (เฉลิมพระเกียรติ) ห้องพัฒนาบุคลากร 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
3 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี (เฉลิมพระเกียรติ) ห้องพัฒนาบุคลากร 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
4 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี (เฉลิมพระเกียรติ) ห้องพัฒนาบุคลากร 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
5 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี (เฉลิมพระเกียรติ) ห้องพัฒนาบุคลากร 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี (เฉลิมพระเกียรติ) ห้องประชุม 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี (เฉลิมพระเกียรติ) ห้องประชุม 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี (เฉลิมพระเกียรติ) ห้องประชุม 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี (เฉลิมพระเกียรติ) ห้องประชุม 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี (เฉลิมพระเกียรติ) ห้องประชุม 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี (เฉลิมพระเกียรติ) ห้องประชุม 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี (เฉลิมพระเกียรติ) ห้องประชุม 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี (เฉลิมพระเกียรติ) ห้องประชุม 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี (เฉลิมพระเกียรติ) ห้องประชุม 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี (เฉลิมพระเกียรติ) ห้องประชุม 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 สพป.สิงห์บุรี ห้องประชุม ชั้น 3 14 พ.ย. 2559 10.00-12.00 น.
2 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 สพป.สิงห์บุรี ห้องประชุม ชั้น 3 14 พ.ย. 2559 08.00-14.00 น.
3 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 ชั้น ล่าง ห้อง ป.1/1 14 พ.ย. 2559 09.00-14.00 น.
4 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 ชั้น ล่าง ห้อง ป.1/2 14 พ.ย. 2559 09.00-14.00 น.
5 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง วิดีโอคอนเฟอเรนส์ 14 พ.ย. 2559 09.00-14.00 น.

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาวสุภัทร ชั้น บน 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
2 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาวสุภัทร ชั้น บน 14 พ.ย. 2559 09.00-14.00 น.
3 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาวสุภัทร ชั้น บน 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
4 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาวสุภัทร ชั้น บน 14 พ.ย. 2559 09.00-14.00 น.
5 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาวสุภัทร ชั้น บน 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
6 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาวสุภัทร ชั้น บน 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
7 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาวสุภัทร ชั้น บน 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
8 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาวสุภัทร ชั้น บน 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
9 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาวสุภัทร ชั้น บน 14 พ.ย. 2559 09.00-14.00 น.
10 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาวสุภัทร ชั้น บน 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
11 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาวสุภัทร ชั้น บน 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
12 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาวสุภัทร ชั้น บน 14 พ.ย. 2559 09.00-14.00 น.

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 690 การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี (เฉลิมพระเกียรติ) ห้องประชุม 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
2 691 การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี (เฉลิมพระเกียรติ) ห้องประชุม 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]