หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ระหว่าง วันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.4/2 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
-
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป. 4/3 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
-
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
-
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
-
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 สพป.สิงห์บุรี SK Park 13 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น. -
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 สพป.สิงห์บุรี SK Park 13 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น. -
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร หน้าอาคาร 1 ชั้น ศาลาประประชาธิปไตย 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
-
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร หน้าอาคาร 1 ชั้น ศาลาประประชาธิปไตย 13 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00 น.
-
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 ชั้น ล่าง ห้อง ห้องประชุม 13 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
-
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 ชั้น ล่าง ห้อง ห้องประชุม 13 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น. -
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร บริเวณลานธรรม 13 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
-
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร บริเวณลานธรรม 13 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
-
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร บริเวณลานธรรม 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
-
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร บริเวณลานธรรม 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
-
15 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร บริเวณลานธรรม 13 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]